Innhold

SFO på Veståsen

I skoletiden jobber de fleste av SFO sine ansatte ute i feltet i klasserommene. Vi har en Baseleder og en SFOleder som er noe mer tilgjengelig. Slik når dere oss: 

 

Vigilo

Alt som skjer med mitt barn i dag, annerledes henting, trenger noe, skal noe, osv.

Logg deg inn i Vigilo (åpnes i nytt vindu)

Merk at melding som sendes til SFO kan leses av alle ansatte i SFO 

 

Vakt-telefon

Haste beskjeder, noe jeg har glemt å formidle gjennom Vigilo, som gjelder akkurat nå. 

          Vakt-telefon direkte: 902 11 110 

Telefonen er bemannet på morgen-SFO, og fra skoleslutt til 17:00, telefonen rulleres mellom basene.

 

Åpningstider

Veståsen SFO har åpningstid fra 07:00 - 17:00, 5 dager i uken, hele året.

Hos oss er SFO-dagen delt inn i 3 bolker når det er ordinær skoledag:

Morgen-SFO = 07:00 - 08:10 Her har vi en rolig morgenstund med frokost for de som måtte ønske dette frem til 07:30. Fra 07:40 er vi utendørs, om barna kommer etter dette tidspunktet ber vi om at de levers ferdig kledd med klær etter vær.

Kjernetid = fra barna slutter på skolen og frem til kl. 15:45. I dette tidsrommet har vi organisert aktivitet/turer eller lek pågående. 

Ettermiddag-SFO = 15:45 – 17:00 Her har vi felles utelek, enkelte ganger vil det være stasjoner med ulike aktiviteter, andre ganger er det frilek på de flotte uteområdene vi har. Vi er utendørs så lenge været og lyset tillater det, ellers er vi inne.

 

Ferie-SFO (alle skolens ferier, inneklemte dager eller lignende):

I alle skolens ferier hvor SFO har åpent ser SFO dagen slik ut:

Morgen-SFO = 07:00 - 09:30 Her har vi en rolig morgenstund med frokost for de som måtte ønske det.

Kjernetid = 09:30 – 15:00. I dette tidsrommet har vi organisert aktivitet/turer eller lek pågående. 

Ettermiddag-SFO = 15:00 – 17:00 Her har vi felles utelek, enkelte ganger vil det vøre stasjoner med ulike aktiviteter, andre ganger er det frilek på de flotte uteområdene vi har. Vi er utendørs så lenge været og lyset tillater det, ellers er vi inne ved de respektive klasserommene.

Skolestarter Info

Det å være skolestarter er en av de store opplevelsene i livet, og her på Veståsen skole og SFO gjør vi vårt ypperste for at barna og foresatte skal oppleve en flott skolestart. 

SFO åpner 1. august for alle skolestartere hvert år, og vi anbefaler virkelig å legge inn noen dager med SFO før skolestarten. 

I løpet av disse dagene har vi et målrettet og godt opplegg "Velkommen til Veståsen", som blant annet inneholder: 

  • Bli kjent med skolen og bygget
  • Bli kjent med hverandre og ansatte ved skolen
  • Bli kjent i klasserommene 
  • Øving på alt som skjer første skoledag
  • Besøke rektor og avdelingsleder til trinnet
  • Bli kjent med nærmiljøet
  • Bli kjent med rutinene i skole og SFO

Vi har noen opplevelsesrike dager hvor vi leker oss igjennom punktene over, vi går tur, har navneleker, skattejakt på skolen for å bli kjent, inviterer rektor og avdelingslder på lunsj, leker sammen for å styrke relasjon og vennskap og vi øver selvsagt på opplegget "første skoledag", med alt det innebærer. 

Første skoledag åpner selvsagt SFO straks skolen er slutt, ca. kl. 11:30, hvorpå SFO inviterer til festlunsj for alle skolestarterene med foresatte. Barna har selv bidratt med pynt, tilberedning og borddekking. Dette har vært et svært vellykket arrangement og er noe vi gleder oss til å gjøre sammen med hele familien. (Egen info om festlunsjen, sendes direkte til alle foresatte på 1.trinn uken før første skoledag.)

Ta gjerne kontakt med oss om dere lurer på noe, vi bidrar mer enn gjerne og forstr godt at man kan lure på en hel del når man starter på skole og SFO for første gang :)

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med hele skolestrateren og resten av familien, og ser virkelig frem til å møte dere i august. 

 

Veståsen SFO er stengt følgende dager i løpet av kalenderåret:

  • Uke 28, 29 og 30.
  • 3 dager i august, dette er planleggingsdager felles med skolen. 
  • Mellom jul og nyttår.  

 

 

SFO I Gjerdrum Kommune

 

I henhold til vedtektene for SFO i Gjerdrum kommunes har man anledning til å endre oppholdstid / si opp plassen i SFO med 2 måneders varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

Gjeldene vedtekter for SFO i Gjerdrum kommune finner du her. Vedtektene må leses før innmelding.

Vedtekter for SFO i Gjerdrum kommune (åpnes i nytt vindu)


Publisert: 26.02.2021 17:03:03
Sist endret: 02.08.2023 08:18