Innhold

Foreldrerådets arbeidsutvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

Les mer om FAU 

FAU-representanter

På Veståsen velger vi én FAU-representant fra hver klasse som sitter i to år. Det velges nye representanter for 1., 3., 5. og 7. klasse. Dette sikrer kontinuitet i arbeidet. I tillegg velges to trinnkontakter.

Arbeidsområder for FAU
 • Jobbe for et godt skolemiljø
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
 • Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
FAU-representanter  2018 / 2019    

Trinn

Navn

verv

E-post

Mobil

1a

Kristine Thoresen Sæthern

 

kristine.saethern@gmail.com

975 74 731

1b

Kristin Sørlien Klepsland

 

kristin@klepsland.no

958 07 831

2a

Jorunn Stokseth

 

Jorunn.Stokseth@norwegian.no

915 79 674

2b

Morten Øverby,   

 

underby@online.no

480 51 246

2c

Anita Olausen

 

anita@olausen.org

911 94 888

3a

 Morten Øyvåg

 

morten.oeyvaag@siemens.com

930 55 423

3b

Turid Mathisen

 

Turid.mathisen@bring.com

951 30 175

4a

 Fay-Nina Mjøen

 

termjoen@broadpark.no

952 74 999

4b

Bente Haugen

Sekretær

bentehaugen74@gmail.com

932 01 431

5a

Ole Ivar Uthus

 

oi-uthus@online.no

905 46 416

5b

Lien, Anna Margareta

 

alien@furst.no

412 71 978

6a

Elsa Thora Eggertsdottír

 

elsath@quarksbar.net

481 50 886

6b

Nilsen

 

orjannilsen@me.com

458 14 371

7a

Jon Enger

Nestleder 

 jon.enger@norwegian.no

900 39 504

7b

Carsten Pihl

FAU-leder

carsten@carstenhp.com

907 40 612

Trinnkontakter

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen. Trinnkontaktene har hovedansvar for sosiale arrangementer og i samarbeid med FAU-representanten i klassen ansvar for kontakten skole/hjem.

Oppgaver for trinnkontaktene 
 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren
 • Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har
 • Ansvarlig for at jule-og sommeravslutning, og eventuelt andre sosiale arrangementer blir arrangert.
 • Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole.
 • Sammen med FAU-representant: Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser.Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver.

 

Trinnkontakter 2016 / 2017

Trinn

NAVN

GRUPPE

 

E-POST

TELEFON

1. trinn

 

 

 

 

 

 

 

Pernille Ertzgaard Stølan

1a

 

pernille.stolen@yahoo.no

454 35 936

Kjersti Roland Engen

1a

 

kanutten03@mail.com

488 86 710

Jorunn Braate

Vara1a

 

jorunn_braate@hotmail.com

416 73 369

Helena Anna Maria Arnesen

Vara 1a

 

amhelena9@gmail.com

481 02 205

Ingunn Bergedal

1b

 

ingunnbergedal@gmail.com

959 33 356

Hege Rosenlund

1b

 

rosenlundh@yahoo.no

950 90 640

Elin Barbro Haugen

Vara 1b

 

elin.barbro.haugen@gmail.com

932 29290

Annika Ravn Buchhas

Vara 1b

 

annikaravnbuchhas@hotmail.com

456 66 593

2. trinn

Therese Tvedt

2a

 

tvedt.therese@gamil.com

918 71 014

Linda Sørum

2a

 

lin-johnsen@hotmail.com

976 75 916

 

Vara 2a

 

 

 

 

Vara 2a

 

 

 

Trygve Kalvenes

2b

 

trygve@kalvenes.no

920 98 383

Ole Petter Lien

2b

 

opl@melbye.no

932 05 628

Bodil Aglen

Vara 2b

 

bodil_aglen@hotmail.com

922 06 252

Kari Høyem

Vara 2b

 

grevlingstien22@gmail.com

959 62 938

 

2c

 

 

 

 

2c

 

 

 

 

Vara 2c

 

 

 

 

Vara 2c

 

 

 

3. trinn

 Turid Framnes

3a

 

turfram@outlook.com

951 53  894

 Inger Marie Hessen Amundsen

3a

 

Minne06@hotmail.com

412 76 097

 Gry Røssevold Amundsen

Vara 3a

 

gry.r.amundsen@gmail.com

971 13 447

 Grete Karlsen Omlid

Vara 3a

 

gretecar@hotmail.com

468 40 171

Astrid Hodne

3b

 

asthodne@online.no

402 32 144

Runa Grimstad Wold

3b

 

runagrimstad@yahoo.no

977 01 017

Kathrine Rønning Dokken

Vara 3b

 

Kathrine.ronning@online.no

901 85 342

Marianne Tahayi Melby

Vara 3b

 

marianne_melby@yahoo.no

472 43 867

4. trinn

 Lena Hansen

4a

 

lena@oks.no

934 21 571

 Iris Andersen

4a

 

iriselin.andersen@gmail.com

454 87 252

Ann Mari Løvli

Vara 4a

 

amlovli@yahoo.no  

905 46 481

Elsa Thora Eggertsdotir

Vara 4a

 

elsath@quarksbar.net  

481 50 886

Frode Nygård

4b

 

Fr-ny@online.no

928 25 914

Ole Jørgen Mossevik

4b

 

Ole.jorgen.mossevik@if.no

952 03 180

Jorunn Braate

Vara 4b

 

jorunn.braate@hotmail.com

416 73 369

Kjetil Ødegaard

Vara 4b

 

Kjetil.odegaard@gmail.com

982 19 324

5. trinn

 

 Siri Fjeldal

5a

 

sirfjel@online.no

450 30 033

 Lise Nyland

5a

 

lise.nyland@siemens.com

922 43 581

 Mona Roås

Vara 5a

 

monaroa@online.no

917 07 025

 Niels Friis-Hansen

Vara 5a

 

niels.friis-hansen@online.no

957 48 121

Lill Sæther 

5b

 

lill@tveco.net

902 83 514

Ann-Kristin Moe

5b

 

ann_kristin_moe@hotmail.com

926 56 703

 

Vara 5b

 

 

 

 

 

Vara 5b

 

 

 

6. trinn

Kate Szymonik

6a

 

knapik.kaska@gmail.com,

968 56 421

Lillian Oterholt

6a

 

lillian.oterholt@outlook.com,

950 69 558

Aina Hansen

Vara6a

 

aina.svendsen@outlook.com,

400 17 024

Gina Alipian Nilsen

Vara 6a

 

gina.nilsen@yahoo.com,

401 62 295

Nina Løvberg

6b

 

nkrist@online.no

911038979

Petter Amundsen

6b

 

fysioamundsen@hotmail.com

922 04 611

Ellen Nyhagebråten

Vara6b

 

tenyhage@frisurf.no

452 77 645

Roar bMork

Vara 6b

 

Roa-mor@online. O

934 48 950

7. trinn

 Tore Bjørnsengen

7a

 

tore@soler.no

996 01 999

Atle Bergum

7a

 

atle@bergum.net

900 43 665

Anne Teigland Anrtzen

7b

 

a.arntzen@icloud.com

416 32 727

Anne Grete Kristmoen Eriksen

7b

 

anne.grete.eriksen@hotmail.com

470 10 463


Publisert: 05.12.2016 15:22:07
Sist endret: 05.12.2016 15:22