Om Oss

Oversikt over ansatte

Samarbeidsuvalget er skolens øverste rådgivende organ og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Medlem av SU.pdf

Foreldrerådets arbeidsutvalg skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

På Veståsen velges det en FAU-representant fra hver klasse som sitter i to år. Det velges nye representanter for 1., 3., 5. og 7. klasse. Dette sikrer kontinuitet i arbeidesgruppen. 

FAU sine vedtekter:

Vedtekter FAU Veståsen skole- vedtatt 7.10.2020.pdf

Elevrådet

Hva vil det si å sitte i elevrådet på Veståsen skole?

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Elevrådsmøte er satt opp alle fredager i partallsuker. 

Medlem av SMU.pdf

 

Jobb på Veståsen

Klikk her for å se om vi har ledige stillinger hos oss nå.

Vi ønsker en vikarpool med et bredt spekter av kompetanse. Vi ønkser i hovedsak lærerstudenter, men er også intressert i personer med andre studieretninger og yrker som tilkallingsvikar.

En typisk dag hos oss vil bestå av en blanding av å arbeide som assistent eller lærer fra 1.-7.trinn. Vi ønsker derfor deg som er allsidig, og kan omstille deg raskt.

CV og søknad kan sendes til gjerdrum.vestasen@gjerdrum.kommune.no med teksten "Tilkallingsvikar" i emnefeltet.


Publisert: 26.02.2021 15:09:39
Sist endret: 01.06.2023 15:18