Ønkser du mer info om foreldrekontaktrollen, les mer her: FUG: Info om klassekontakt

En oversikt over alle verv og utvalg ved Veståsen skole for foresatte er representert finner du her: Verv og utvalg i samarbeid med foresatte ved Veståsen skole.pdf

Foreldrekontaktens oppgaver:
 • Ha god kontakt med foreldrene i klassen/gruppen, spørre om innspill og ivareta deres interesser i møtet med skolen
 • Planlegge foreldremøte sammen med kontaktlæreren tidlig på skoleåret
 • Formidle foreldrenes innspill og synspunkter til kontaktlærer, FAUrepresentanten eller rektor
 • Snakke med kontaktlæreren om hva foreldrene synes det er viktig å få informasjon om
 • Snakke med kontaktlæreren om hvordan foreldrene kan støtte skolen
 • Ivareta elevenes og foreldrenes interesser når det oppstår saker som gjelder alle
 • Legge fram saker for foreldrene som FAU vil høre foreldrenes mening om (skriftlig, muntlig eller på foreldremøte)
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt, og at de blir informert om oppgavene sine
 • Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre og elever
 • Organisere foreldredeltakelsen i arrangementer, for eksempel 17. mai-feiringen på skolen
 • Sørge for at noen tar kontakt med nye foreldre, det vil si foreldre til elever som begynner i klassen midt i skoleåret. En hyggelig telefonsamtale eller et lite besøk kan få de nye foreldrene til å føle seg velkommen og bidra til at de får lyst til å komme på foreldremøter 
 • Be kontaktlæreren sende ut oppdaterte klasselister. Det er kontaktlærerens oppgave å informere foreldrekontakten om nye elever/foreldre

 Foreldrekontakt.pdf