Kontaktinformasjon

Fjellvegen 40
2022 Gjerdrum

Telefon: 66 10 62 00

Epost

Åpningstider i resepsjonen

Mandag-fredag: 07.45 - 14.00


Vaktmester: Egil Kogstad

Aktuelt

Velkommen til skolestart!

Les mer »

Praktisk info

Les mer »

Alle nyheter

Veståsen SFO

Velkommen til Furua, skolefritidsordningen på Veståsen.

Vårt mål             

Miljøet på SFO skal være trygt og positivt for alle barna. Det skal være et nært samarbeid mellom Furua og hjemmet.

Barna skal få
 • møte ansvarsbevisste og omsorgsfulle voksne
 • utvikle sosiale ferdigheter gjennom lek og samvær med andre barn
 • hjelp til mestring i ulike aktiviteter.      
 • bruke og utvikle sine kreative evner gjennom ulike formingsaktiviteter.
 • gode minner fra tida i Furua.
Åpningstider

Furua har morgenåpning fra kl. 07.00 - 08.10, og holder åpent fra skoleslutt til kl. 17.00.

Furua holder åpent i ferier og fridager i følge skoleruta. Furua er stengt i jule- og påskeferien, 3 uker i juli og 3 planleggingsdager (før skolestart i august). 

Regler ved henting/bringing

Hvis barnet skal gå hjem selv, må dette gis beskjed om skriftlig eller pr. tlf.

Hvis andre enn barnets foreldre/søsken skal hente, må vi underrettes på forhånd. Dette av hensyn til barnets sikkerhet.

De samme reglene som gjelder i skolen, gjelder også i Furua.

Faste rutiner
 • SFO har foreldremøte èn gang i året (begynnelsen av september).
 • Ferieåpningene: Høstferien og vinterferien avvikles på Veståsen skole hvis ikke annet blir meddelt. Det samme gjelder planleggings- og inneklemte dager. Noen ganger har vi slått oss sammen med Bjørka SFO på Gjerdrum barneskole, eller de har avviklet sine ferieåpninger hos oss i Furua. Det avhenger av hvor mange barn som meldes på. Vi informerer om sted god tid i forveien. Sommeråpningene avvikles alltid på hver enkelt skole. Påmeldinger sendes de foresatte i god tid før hver ferie, der sted er presisert.
 • Organiserer fysisk aktivitet for alle aldersgrupper ukentlig.
 • Organiserte aktiviteter (eks. barnemassasje, formingsaktiviteter, matgrupper o.l.) gjennomføres ukentlig.
 • Gjennomfører brukerundersøkelse minst èn gang i året.
 • Pedagogisk veilederforum minst 6 ganger i året.
 • De ansatte på SFO og lærerne i skolen har samarbeidsmøter.
 • SFO-ansatte er med på 2 personalmøter for alle ansatte.
 • Barn med spesielle behov ivaretas på en god måte.
 • Kontakt med ulike frivillige organisasjoner og bedrifter i bygda.

 

 

 

Kalender

Se flere

Her finner du oss