Kontaktinformasjon

Fjellvegen 40
2022 Gjerdrum

Telefon: 66 10 62 00

Epost

Åpningstider i resepsjonen

Mandag-fredag: 07.45 - 14.00

Aktuelt

Kontaktlærere 2019/2020

Veståsen skoles kontaktlærere skoleåret 2019-2020.

Les mer »

Hva skjer i tiden som kommer

Informasjon om skoledagene i juni og august

Les mer »

Alle nyheter

Sommerhilsen fra rektor

Kjære alle elever og foreldre på Veståsen

Så går nok et skoleår mot slutten og mitt første år som rektor på Veståsen er snart over.

Det har vært et hektisk, interessant, givende, lærerikt og morsomt år!

Jeg har blitt med kjent med kommunen, skolen, ansatte, foreldre og, ikke minst, elevene. Det har gitt meg masse glede og jeg er kjempestolt over de vakre og tøffe Veståsen-elevene!

Skoleåret har blant annet gitt oss Grunnskolens uke, LandArt, utflukter og turer, aktivitetsdager, bokuke og fadderkurs.

Takk til FAU, og foreldre for øvrig, som bidrar og engasjerer!

Takk til alle elevene som gjør sitt beste hver dag!

Takk til alle lærere, assistenter og andre ansatte som har valgt verdens beste arbeidsområde; å jobbe med barn og unge som er i starten og underveis i livet!

Vi står foran spennende tider, med ny lærerplan for alle. Fagfornyelsen 2020 gir oss noen muligheter i skoleåret 2019-2020. Muligheter til øving, prøve oss frem og sikkert feile noe, men gå på videre; for det gjelder å drive og utvikle hele skolehverdagen med all dets mangfold og muligheter.

Det skal kjøpes inn nettbrett og datamaskiner, og før vi tar sommerferie i 2020, står vi forhåpentligvis rustet til Fagfornyelsen 2020. Skoledagen skal være dynamisk, den skal favne bredt og vi skal ha plan A, plan B, plan C. Det handler om mer enn elektronisk utstyr, og Gjerdrumskolens modell «Robuste klasserom» viser vei i så måte.

 

Våre klasserom skal inkludere alle!

GODFERIE

Sommerhilsen fra Stine 

 

 

Veståsen SFO

Velkommen til Furua, skolefritidsordningen på Veståsen.

Vårt mål             

Miljøet på SFO skal være trygt og positivt for alle barna. Det skal være et nært samarbeid mellom Furua og hjemmet.

Barna skal få
 • møte ansvarsbevisste og omsorgsfulle voksne
 • utvikle sosiale ferdigheter gjennom lek og samvær med andre barn
 • hjelp til mestring i ulike aktiviteter.      
 • bruke og utvikle sine kreative evner gjennom ulike formingsaktiviteter.
 • gode minner fra tida i Furua.
Åpningstider

Furua har morgenåpning fra kl. 07.00 - 08.10, og holder åpent fra skoleslutt til kl. 17.00.

Furua holder åpent i ferier og fridager i følge skoleruta. Furua er stengt i jule- og påskeferien, 3 uker i juli og 3 planleggingsdager (før skolestart i august). 

Regler ved henting/bringing

Hvis barnet skal gå hjem selv, må dette gis beskjed om skriftlig eller pr. tlf.

Hvis andre enn barnets foreldre/søsken skal hente, må vi underrettes på forhånd. Dette av hensyn til barnets sikkerhet.

De samme reglene som gjelder i skolen, gjelder også i Furua.

Faste rutiner
 • SFO har foreldremøte èn gang i året (begynnelsen av september).
 • Ferieåpningene: Høstferien og vinterferien avvikles på Veståsen skole hvis ikke annet blir meddelt. Det samme gjelder planleggings- og inneklemte dager. Noen ganger har vi slått oss sammen med Bjørka SFO på Gjerdrum barneskole, eller de har avviklet sine ferieåpninger hos oss i Furua. Det avhenger av hvor mange barn som meldes på. Vi informerer om sted god tid i forveien. Sommeråpningene avvikles alltid på hver enkelt skole. Påmeldinger sendes de foresatte i god tid før hver ferie, der sted er presisert.
 • Organiserer fysisk aktivitet for alle aldersgrupper ukentlig.
 • Organiserte aktiviteter (eks. barnemassasje, formingsaktiviteter, matgrupper o.l.) gjennomføres ukentlig.
 • Gjennomfører brukerundersøkelse minst èn gang i året.
 • Pedagogisk veilederforum minst 6 ganger i året.
 • De ansatte på SFO og lærerne i skolen har samarbeidsmøter.
 • SFO-ansatte er med på 2 personalmøter for alle ansatte.
 • Barn med spesielle behov ivaretas på en god måte.
 • Kontakt med ulike frivillige organisasjoner og bedrifter i bygda.

Kalender

Se flere

Her finner du oss