Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gjerdrum kommune prøver ut læringsbrett for elever på ett trinn på hver skole

 Som en del av Gjerdrumsskolens IKT strategi prøver skolene ut bruk av læringsbrett på følgende trinn våren 2018:

  • 2. trinn Gjerdrum barneskole
  • 9. trinn Gjerdrum ungdomsskole
  • 3. trinn Veståsen skole

 I utvelgelsen av trinn har vi lagt følgende til grunn:

  • læreres interesse for pedagogisk bruk av læringsbrett
  • læreres kompetanse

I henhold til skolenes IKT-strategi,  skal utprøvingen bidra til en likeverdig opplæring og gi et best mulig læringsbytte for alle elever. Utprøvingen av læringsbrett har som hovedfokus å se på hvilke muligheter et individuelt læringsbrett gir den enkelte elev og dens lærere.

Målsetting: Tilgang på, og anvendelse av, teknologi skal bidra til økt læring og motivasjon for elever.

 Det er et mål at denne utprøvingen skal bidra til at:

  • Bruk av digitale verktøy gir lærere mulighet for stor grad av variasjon og tilpasset undervisning
  • Bruk av digitale verktøy gir lærere større handlingsrom for god klasseledelse
  • Bruk av digitale verktøy vil kunne bidra til mer effektiv, variert og formålstjenlig underveisvurdering

 Målet er at elevene skal få utdelt sitt personlige læringsbrett i løpet av uke 9.

Etter utprøvingen vil det foretas en evaluering av effekt, og oppsummering av skolenes erfaringer. Dette vil danne grunnlag for videre IT-satsing i skolene i Gjerdrum 

Førstegangspålogging

Hva er Feide?

Elevene benytter feideidentiteten til førstegangspålogging på læringsbrett.

Gjerdrum kommune benytter Feide, Felles Elektronisk IDEntitet for å gi elever tilgang til våre nettbaserte tjenester med samme brukernavn og passord. Eksempelvis Salaby.no, Office365, Digirom.no og Itslearning.

Feide ivaretar brukernes personvern og bidrar til at personopplysninger behandles på en sikker og lovmessig måte. Systemet er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering

Les mer om Feide på feide.no og Senter for ikt i utdanningen

Utlån, bruk og erstatning

Her finner du dokumenter og rutinebeskrivelser som er relevante med hensyn til utlån, bruk og erstatning av læringsbrett. Ved eventuelle endringer vil foreldre/elever informeres gjennom ordinære kommunikasjonskanaler.

Administrasjon av læringsbrett

Airwatch er kommunens administrasjons- og distribusjonssystem for læringsbrettene.

Systemet benyttes for å distribuere ut applikasjoner og ressurser, sette rettighetstilganger og ivareta sikkerhet og personvern til elever og lærere. Applikasjoner som distribueres ut til læringsbrettene er risikovurdert og med databehandleravtale der det er påkrevd. Elever har ikke anledning til å installere applikasjoner som ikke er tilgjengeliggjort av Gjerdrum kommune.

Enhver som ber om det har rett til innsyn i.h.h.t. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Applikasjoner

Mer info kommer

Ofte stilte spørsmål

Er det trygt, personvernmessig, å la elevene logge på med "touch id", og hvorfor benytter Gjerdrum kommune dette?

Gjerdrum kommune vurderer bruk av Touch id (fingeravtrykk) som en sikker måte å håndtere pålogging til læringsbrett. Elevene benytter Touch id, fingeravtrykket for rask pålogging. Bruk av fingeravtrykk reduserer behov for å endre pinkoden hvis den glemmes. Løsningen fungerer på følgende måte «Det faktiske bildet av fingeravtrykket blir ikke lagret noe sted. I stedet konverteres det til en matematisk fremstilling av fingeravtrykket, som ikke kan dekodes tilbake til et ekte fingeravtrykk. Denne matematiske fremstillingen lagres i en sikker arkitektur som kalles Secure Enclave, som befinner seg i enhetens (læringsbrettets) chip. Denne brukes aldri av iOS eller andre apper, lagres aldri på Apples tjenere og sikkerhetskopieres aldri til iCloud eller andre steder.» (apple.com). Se også support.apple.com

Er "Finn min Ipad" aktivert?

Nei. «Finn min Ipad» funksjonen er ikke aktivert. Denne type tjeneste styres fra Gjerdrum kommunes administrasjonssystem for læringsbrettene, Airwatch (MDM). Administrasjonssystemet samler ikke inn GPS eller posisjoneringinformasjon. Enhetens posisjon kan aktiveres av systemadministrator, dersom Ipad er stjålet og politiet anmoder om at funksjonen slås på.

Kan elevene benytte iCloud, iMessage, Facetime, iTunes, AppStore på nettbrettene?

Nei. Det er ikke mulig å legge til apple- id på læringsbrettet. En rekke tjenester krever apple-id. Flere av tjenestene er standard installert.

Hva gjør vi om eleven har glemt pin-koden til læringsbrettet?

Henvend deg til læreren din. Læreren vil be skolens ikt ansvarlige om å slette eksisterende pinkode. Du vil bli bedt om å legge til ny pinkode når du åpner læringsbrettet neste gang.


Publisert: 27.02.2018 10:11:14
Sist endret: 27.02.2018 10:11