Innhold

Hva er MOT?

MOT STYRKER UNGDOMS ROBUSTHET OG MOT GJENNOM FOREBYGGENDE LIVSMESTRINGSPROGRAM I SKOLEN.

MOTs overbevisning er at å styrke ungdoms robusthet og mot er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.

MOT har tre verdier  

MOT til å leve:

 • Være seg selv
 • Lede seg selv
 • Ha passion
 • Akseptere ikke alltid å være bra

MOT til å bry seg:

 • Skape godfølelsen hos andre
 • Vise respekt
 • Vise kjærlighet
 • Vise omsorg for de som er utenfor

MOT til å si nei:

 • Prioritere
 • Stå for egne verdier
 • Våge å si ifra
 • Praktisere tøff kjærlighet.

Hvordan jobber MOT?

I Gjerdrum jobber vi primært med MOT på Ungdomsskolen, i tillegg til at MOT er spiller en sentral rolle i samarbeidet rundt overgangen fra barneskole til ungdomsskole.

MOT UTVIKLER ROBUST UNGDOM SOM INKLUDERER ALLE

MOTs program «Robust ungdom» er for ungdomsskoler og videregående skoler og består av 12 MOT-økter hvor målet er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. MOT-øktene har varierende tema, men MOTs verdier – MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei, er en rød tråd gjennom hele MOTs program.  Programmet i skolen gjennomføres av lærere som er utdannet som MOT-coacher.

Les mer: Robust ungdom 12-16 , ungdomsskole

Ta kontakt med MOT i Gjerdrum

Koordinator: Steve Sliwinski, e-post: stephen.sliwinski@gjerdrum.kommune.no

Facebook og Instagram

MOT Gjerdrum på Facebook og @motgjerdrum på Instagram


Publisert: 22.10.2019 21:52:06
Sist endret: 10.03.2021 16:26