Elevråd

Ved Gjerdrum ungdomsskole skal det være et elevråd med representanter fra hver klasse. Representanter til elevrådet velges i løpet av september hvert år, og det velges ett medlem og ett varamedlem fra hver klasse.

Elevrådet tar opp saker som er viktig for elevene. De som sitter i elevrådet, har et stort ansvar, og det er viktig at den som blir valgt til tillitselev, kan fylle rollen på en god måte. Det er en tillitserklæring å bli valgt til tillitselev. Det betyr at du representerer klassen og taler dennes sak i elevrådet, ovenfor lærere og ovenfor skolens ledere.

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen, og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Hver høst starter skoleåret med teambuilding for elevrådsrepresentantene og UMMérne (MOT). Elevrådet har blandt annet ansvaret for å arrangere juleball, og to andre fra elevrådet sitter i skolens samarbeidsutvalg (SU).

Lærer Miriam Woldvik er elevrådskontakt og hjelper dem med arbeidet.

 

Elevrådsleder

Elevrådsleder for 2022/2023 er Akshay Haransing

 

Foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal jobbe for å skape et godt samarbeide mellom hjemmet og skolen. Foreldrene velger representanter til FAU fra hver klasse.

FAU-leder ved Gjerdrum ungdomsskole 2022/2023 er Carsten Pihl carsten@carstenhp.com


Publisert: 31.01.2017 10:08:00
Sist endret: 01.02.2023 13:10