Innhold

Eksamen

Elevene på 10. trinn blir trukket til skriftlig eksamen i ett fag og til en muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen er lik for alle landets ungdomsskoler og er organisert på nasjonalt nivå. Muntlig eksamen arrangeres av kommunen, med samme retningslinjer for alle kommunene på Øvre Romerike.

Eleven har mulighet til å klage på karakteren gitt ved skriftlig eksamen.Ved muntlig eksamen kan eleven kun klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. 

Du kan lese mer på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside.

 

Tilrettelegging ved eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i faget. Tiltakene må være tilpasset behovet til eleven så langt råd er.

Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging

 

Tilrettelegging ved skriftlig eksamen kan være blant annet inntil en time forlenget tid, lesehjelp, forklaring av vanskelige ord og begreper og hjelp til motivasjon. Behovet må være dokumentert med legeerklæring eller sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. Vi ønsker å motta søknader før 1. februar det året eksamen avvikles, men behandler også søknader som kommer seinere. 

Eksamen 2022

Skriftlig- og muntlig eksamen er avlyst.

Kunnskapsdepartementet fastsatte 28/2-22 endringsforskriften som avlyser de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole. Dette gjelder både skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener.
Avlysning av eksamen våren 2022 vil gi skolene mer tid til opplæring for elevene. Lærerne vil ha mulighet til å sikre et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å kunne fastsette standpunktkarakterer.
På GUS kommer vi til å bruke tiden fram mot sommeren til å jobbe godt med læringsstoffet dere skal ha lært etter ti års grunnskole, og vi ser fram til vitnemålsutdeling torsdag 16.juni.

Eksamen 2020

Skriftlig eksamen

Fredag 15. mai: Offentliggjøring av trekk kl 09.00 og arbeid med eksamensfag

Mandag 18. mai: Fagdag i matematikk

Tirsdag 19. mai: Eksamen i matematikk og forberedelse til eksamen i engelsk

Onsdag 20. mai: Eksamen i engelsk

Mandag 25. mai: Forberedelse til eksamen i norsk

Tirsdag 26. mai: Eksamen i norsk hovedmål

Onsdag 27. mai: Eksamen i norsk sidemål

Elevene trekkes opp i èn skriftlig eksamen (to dager, dersom det er norsk), og offentliggjøring er fredag 15. mai.

 

Muntlig eksamen

 
  Gruppe 1 Gruppe 2
Offentliggjøring av trekk tirsdag 09.06.19 fredag 12.06.19
Trekking av tema og foreberedelsesdag onsdag 10.06.19 mandag 15.06.19
Eksamen torsdag 11.06.19 tirsdag 16.06.19

Hvem som er i hhv gruppe 1 og 2, offentligjøres ikke før 09.06.19.

Aktuelle lover


Publisert: 25.11.2016 12:04:41
Sist endret: 02.05.2022 14:40