Ansatte ved Gjerdrum ungdomsskole    
Guro Melheim 90758613 Rektor 

Joakim Kjensli Lund 

91344584 Assisterende rektor/ Avdelingsleder 9.trinn
Heidi Rustadbakken 47016197 Avdelingsleder 8.trinn
Helga Christophersen 95056815 Avdelingsleder 10.trinn

Kontaktlærere

   

Martine Grasberg Nylend

40448681/45731038  Kontaktlærer 8.1

Anders Kristian Ødegaard

40448681/45731038 Kontaktlærer 8.2

Linda Jeanette Fredriksen

40448681/45731038 Kontaktlærer 8.3

Erik Westbye

40448681/45731038 Kontaktlærer 8.4

Viggo Homble

45732532/45875611 Kontaktlære 9.1

Katrine Kyte

45732532/45875611 Kontaktlære 9.2

Denis Vojvodic

45732532/45875611 Kontaktlære 9.3

Helene Szikszay

45732532/45875611 Kontaktlære 9.4

Paul Erling Basma

40410273/40436774 Kontaktlærer 10.1

Vanja Christenson Thronæs

40410273/40436774 Kontaktlærer 10.2

Marie Reiersen

40410273/40436774 Kontaktlærer 10.3

Helga Christophersen

40410273/40436774 Kontaktlærer 10.4

Faglærer/assistent/andre

   

Hilde Pedersen

45611019 Sekretær

Gudmund André Kogstad

93835029 IKT-ansvarlig

Anders Asak

40410273/40436774 Faglærer

Aida Therese Brill

40448681/45731038 Faglærer

Anne Flaig

45732532/45875611 Faglærer

Anni Dreyer Fladby

40410273/40436774 Faglærer

Trine Nornes

45732532/45875611 Faglærer
Hang Lu 45732532/45875611 Faglærer
Silje Eide Borgersen (permisjon)   Faglærer
Hannan Karmi 40410273/40436774  Faglærer
Marte Hangaard Older 40410273/40436774 Faglærer
Arlanda Moreno 45732532/45875611 Faglærer 
Madelen  Skjønhaug Huser 40448681/45731038 Faglærer
Lasse  Kværneng Søreide 40448681/45731038 Faglærer
Helle Erika Olsen Lerberg 40410273/40436774 Faglærer
Miriam Woldvik 40448681/45731038 Sosiallærer og spesialundervisning
Kari Eskild Havenstrøm 40448681/45731038 Faglærer
Ingvill Tollnes Flem  40448681/45731038 Assistent
Lisen Føitmoen Søderlind 45732532/45875611  Sosiallærer og spesialundervisning
Karin Helland 45732532/45875611 Assistent
Lill Pedersen  40448681/45731038 Assistent
Lise Nyland  40448681/45731038 Faglærer
Mads Knudsen Sander  40410273/40436774  Faglærer 
Mariann Nyork  40410273/40436774 Assistent
Marit Runde Waaler  45732532/45875611 Faglærer
Tore Torgals 40448681/45731038 Assistent
Live Marie Helt 45732532/45875611 Lærling
Kari E. Aamodt 97069975 LOS
Tommy Andersen 91248603 Vaktmester
Hanne Smerud Navestad 97092479 Helsesykepleier

Alle elever har sin digitale meldingsbok i Vigilo. Foresatte logger seg på Vigilo.no med Bank-Id eller laster ned Vigiloappen.