Ansatte ved Gjerdrum ungdomsskole    
Stine Agnete Mailand 93222456 Rektor / Avdelingsleder 10.trinn
Tonje Cecilie Labråten 91861320 Rektors stedfortreder / Avdelingsleder 9.trinn
Heidi Rustadbakken 47016197 Avdelingsleder 8.trinn
Kontaktlærere
   
Martine Grasberg Nylend 40448681/45731038 Kontaktlærer 8.1
Anders Kristian Ødegaard 40448681/45731038 Kontaktlærer 8.2
Linda Jeanette Fredriksen   40448681/45731038 Kontaktlærer 8.3
Erik Westbye 40448681/45731038 Kontaktlærer 8.4
Viggo Homble 45732532/45875611 Kontaktlærer 9.1
Katrine Kyte 45732532/45875611 Kontaktlærer 9.2
Silje Eide Borgersen 45732532/45875611 Kontaktlærer 9.3
Helene Szikszay 45732532/45875611 Kontaktlærer 9.4
Paul Erling Basma  40410273/40436774 Kontaktlærer 10.1
Vanja Christenson Thronæs 40410273/40436774 Kontaktlærer 10.2
Marie Reiersen 40410273/40436774 Kontaktlærer 10.3
Helga Christophersen 40410273/40436774 Kontaktlærer 10.4
Faglærere/assistent/andre    
Gudmund André Kogstad 93835029 IKT-ansvarlig
Hilde Pedersen 66106180 Sekretær
Anders Asak 40410273/40436774 Faglærer
Aida Therese Brill 40448681/45731038 Faglærer /Biblioteksansvarlig
Anne Flaig 45732532/45875611 Faglærer
Anni Dreier Fladby 40436774/40410273 Faglærer
Trine Nornes 45732532/45875611 Faglærer
Denis Vojvodic 45732532/45875611 Faglærer
Hannan Karmi 40410273/40436774  
Marte Hangaard Older 40410273/40436774 Faglærer
Arlanda Moreno 45732532/45875611 Faglærer 
Seline Kopperud Sørensen 40448681/45731038 Faglærer
Lasse  Kværneng Søreide 40448681/45731038 Faglærer
Helle Erika Olsen Lerberg 40410273/40436774 Faglærer
Miriam Woldvik 40448681/45731038 Sosiallærer og spesialundervisning
Kari Eskild Havenstrøm 40448681/45731038 Faglærer
Ingvill Tollnes Flem  40448681/45731038 Assistent
Lisen Føitmoen Søderlind 45732532/45875611  Sosiallærer og spesialundervisning
Karin Helland 45732532/45875611 Assistent
Petter Theodorsen   Faglærer
Lill Pedersen  40448681/45731038 Assistent
Lise Nyland  40448681/45731038 Faglærer
Mads Knudsen Sander  40410273/40436774  Faglærer 
Mariann Nyork  40410273/40436774 Assistent
Marit Runde Waaler  45732532/45875611 Faglærer
Tore Torgals 40448681/45731038 Assistent
Live Marie Helt 45732532/45875611 Lærling
Kari E. Aamodt 97069975 LOS
Tommy Andersen 91248603 Vaktmester
Hanne Smerud Navestad 97092479 Helsesykepleier

Alle elever har sin digitale meldingsbok i Vigilo. Foresatte logger seg på Vigilo.no med Bank-Id eller laster ned Vigiloappen.