Foto: Erik M. Sundt

Kontaktinformasjon

Brådalsgutua 12
2022 Gjerdrum

Telefon: 66 10 61 80

Epost

Åpningstider i resepsjonen

Mandag-torsdag: 08.00-15.30
Fredag: 08.00-12.30

Skoledagen for elevene

Mandag, tirsdag og torsdag kl 08.30-14.45                      

Onsdag kl 08.30-11.45

Fredag kl 08.30-13.55

Aktuelt

"I love Gjerdrum" - familieforestilling, bok og utstilling

Forestillingen du ikke vil gå glipp av…!

Les mer »

Skøytebaner i Gjerdrum

Les mer »

Alle nyheter

Velkommen til Gjerdrum ungdomsskole

"Vi skaper varig lærelyst"

Høsten 2009 flyttet Gjerdrum ungdomsskole inn i et splitter nytt skolebygg i Brådalsgutua, og i 2010 ble vi tildelt Statens byggeskikkpris.

Vi har omlag 285 elever og 40 ansatte, og det er fire klasser på hvert  trinn.

Gjerdrum ungdomsskole er en del av den nasjonale satsningen Ungdomstrinn i utvikling, og dette skoleåret har vi fokus på motivasjon og mestring. Hvordan kan vi utvikle en læringskultur der flere elever opplever mestring og økt motivasjon? Både god klasseledelse og gode relasjoner lærer-elev er sentrale faktorer for å lykkes.

Skolene i Gjerdrum skal være utviklingsorienterte og profesjonelle. Gjerdrum kommune har en egen sektorplan for skolene, SFO og barnehagene, som gir mål og rammer for arbeidet vårt. Det er utarbeidet felles kjennetegn for god klasseledelse og gode relasjoner, som beskriver hvordan de voksne skal arbeide for å skape et trygt og godt læringsmiljø. Kjennetegnene skal finnes lett tilgjengelig i alle klasserom.

For å lykkes med satsningen, er vi avhengige av god dialog med foreldre og aktiv medvirkning i elevenes skolehverdag. 

Kalender

Se flere

Her finner du oss