Foto: Erik M. Sundt

Kontaktinformasjon

Brådalsgutua 12
2022 Gjerdrum

Telefon: 66 10 61 80

E-post

Åpningstider i resepsjonen

Mandag-torsdag: 08.00-15.30
Fredag: 08.00-12.30

Vaktmester: Tommy Andersen

Velkommen til Gjerdrum ungdomsskole

"Vi skaper varig lærelyst"

Høsten 2009 flyttet Gjerdrum ungdomsskole inn i et splitter nytt skolebygg i Brådalsgutua, og i 2010 ble vi tildelt Statens byggeskikkpris.

Vi har omlag 285 elever og 40 ansatte, og det er fire klasser på hvert trinn.

Skolene i Gjerdrum skal være utviklingsorienterte og profesjonelle. Gjerdrum kommune har en strategiplan for skole og SFO, som gir mål og rammer for arbeidet vårt. Det er utarbeidet felles kjennetegn for god klasseledelse og gode relasjoner, som beskriver hvordan de voksne skal arbeide for å skape et trygt og godt læringsmiljø. Kjennetegnene skal finnes lett tilgjengelig i alle klasserom.

For å lykkes, er vi avhengige av god dialog med foreldre og aktiv medvirkning i elevenes skolehverdag. 


Her finner du oss