Om SFO

SFO er et tilbud for alle barn på 1. til 4. trinn. Skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. SFO Bjørka holder til i skolens lokaler. 

Åpningstider

Bjørka har åpent fra kl 07.00 til 08.15 og fra skoleslutt og frem til 17.00.

Vi ber om at våre åpningstider overholdes. Hvis barnet skal gå hjem selv, må dette gis beskjed om skriftlig. Om andre enn barnets foreldre/søsken skal hente, må vi underrettes. Dette av hensyn til barnets sikkerhet.

For påmelding til SFO benyttes elektronisk påmelding. Vi gjør oppmerksom på at endring av oppholdstid og endring i plass kan gjøres hvert halvår, 1. juni og 1. desember i henhold til kommunens vedtekter for SFO.

Påmelding til skolens ferier gjøres på Vigilo foreldreportalen

Alle elever fra 1. til 4. trinn får plass på SFO.


Søknadsskjema SFO

Gjeldende vedtekter for SFO (åpnet i nytt vindu) må leses før søknad om plass sendes inn.

I henhold til Gjerdrum kommunes vedtekter har man anledning til å endre oppholdstid / si opp plassen i SFO med 2 måneders varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

SFO - søknad, endring og oppsigelse (åpnes i nytt vindu)

Påmelding SFO - ferier og fridager

Påmelding ferie og fridager gjøres i Vigilo foreldreportalen