Rektor
Therese Peeters - therese.peeters@gjerdrum.kommune.no
tlf. 66 10 61 50

Avdelingsleder 5.-7. trinn
Borgar Skoveng - borgar.skoveng@gjerdrum.kommune.no
tlf: 66 10 61 50

Avdelingsleder 1.-4. trinn
Karoline Elisabeth Lundahl - karoline.lundahl@gjerdrum.kommune.no  
 tlf. 66 10 61 50

Avdelingsleder SFO
Jan Tore Fosshaug - jan.tore.fosshaug@gjerdrum.kommune.no
tlf: 920 54 197

Sosiallærer
Elin Sollie - eso@gjerdrum.kommune.no 
tlf: 941 68 202

Kontor - tlf. 66 10 61 50
Førstesekretær

Solfrid Leivestad - solfrid.leivestad@gjerdrum.kommune.no

Vaktmester
Krzysztof Szelag - krzysztof.szelag@gjerdrum.kommune.no

Helsesykepleier
Astrid Tollefsen - astrid.tollefsen@gjerdrum.kommune.no
Tlf. 66 10 61 56 - mobil 941 77 903

Lærere

1.trinn - tlf: 404 33 884

Jane Edsbergløkken - jane.edsberglokken@gjerdrum.kommune.no
Hege Cecilie Nordli - hege.Cecilie.Nordli@gjerdrum.kommune.no
Isabella Førde - isabella.forde@gjerdrum.kommune.no
Cathrine Berger Søreide - cathrine.berger.soreide@gjerdrum.kommune.no

2. trinn - tlf 457 24 975

Anbjørg Barstad - anbjorg.barstad@gjerdrum.kommune.no
Rønnaug Evang Sveen - ronnaug.evang.sveen@gjerdrum.kommune.no
Marit Jakobsen - marit.jakobsen@gjerdrum.kommune.no

3. trinn - tlf 457 26 294

Birgitte Tvedt Langeland- birgitte.tvedt.langeland@gjerdrum.kommune.no
Ann-Iren Sætre Lystad - ann-iren.saetre.lystad@gjerdrum.kommune.no
Gunn Katrine Hexeberg - gunn.kathrine.hexeberg@gjerdrum.kommune.no
Hilde Mælumshagen - hilde.maelumshagen@gjerdrum.kommune.no

4. trinn - tlf. 457 25 198 

Kristoffer Eriksen - kristoffer.eriksen@gjerdrum.kommune.no
Aina Lie - aina.lie@gjerdrum.kommune.no
Karin Østli - karin.ostli@gjerdrum.kommune.no
Camilla Bang - camilla.bang@gjerdrum.kommune.no

5. trinn - tlf. 457 25 198

Liv-Ellen Erdal - liv-ellen.erdal@gjerdrum.kommune.no
Hedda Ramstad Simonsen - hedda.ramstad.simonsen@gjerdrum.kommune.no
Vilde Alexsandra Lillegård - vilde.alexsandra.lillegard@gjerdrum.kommune.no
Stine Elvevoll - stine.elvevoll@gjerdrum.kommune.no

6. trinn - tlf. 457 25 962 

Sharon Charlene Førde - sharon.charlene.forde@gjerdrum.kommune.no
Nina Katrine Oserud Bentzen - nina.oserud.bentzen@gjerdrum.kommune.no
Patrick Ronander - patrick.ronander@gjerdrum.kommune.no
Beate Sehested - beate.sehested@gjerdrum.kommune.no
Tone Bolling Vaaler - tone.bolling.vaaler2@gjerdrum.kommune.no
Linn Sofie Øistad - linn.sofie.oistad@gjerdrum.kommune.no

trinn - tlf. 404 40 211 

Torgunn Hasle - torgunn.hasle@gjerdrum.kommune.no
Kristin Lundemo Nordnes - kristin.lundemo.nordnes@gjerdrum.kommune.no
Silje Engeland - silje.engeland@gjerdrum.kommune.no
Arman Nazari - arman.nazari@gjerdrum.kommune.no
Frid Elise Børli - frid.elise.borli@gjerdrum.kommune.no


Pedagoger
Caroline Tuft Mathisen (utviklingsveileder) - caroline.tuft.mathisen@gjerdrum.kommune.no
Smaera Hussain - smaera.hussein@gjerdrum.kommune.no
Maiken Kroken - maiken.kroken@gjerdrum.kommune.no


Barneveiledere
Ragnhild Halvorsen (baseleder SFO) - ragnhild.halvorsen@gjerdrum.kommune.no
Ingvild Rognstad - ragnhild.halvorsen@gjerdrum.kommune.no
Iren Bang - iren.bang@gjerdrum.kommune.no
Iselin Matilde Been - iselin.matilde.been@gjerdrum.kommune.no
Jintana Briskodden - jintana.briskodden@gjerdrum.kommune.no
Karolina Ewa Turkiewicz - karolina.turkiewicz@gjerdrum.kommune.no
Liv Norli Kjær - liv.norli.kjaer@gjerdrum.kommune.no
Mona U Karlsen - mona.u.karlsen@gjerdrum.kommune.no
Siw Anita Torgersen - siw.anita.torgersen@gjerdrum.kommune.no
Sylwia Tylewska - sylwia.tylewska@gjerdrum.kommune.no
Tone Kogstad - tone.kogstad@gjerdrum.kommune.no
Tone Anita Karlsen - tone.anita.karlsen@gjerdrum.kommune.no