Gjerdrum barneskole

Kontaktinformasjon

Gjerivegen 3
2022 Gjerdrum
Telefon: 66 10 61 50

Epost

Åpningstider i resepsjonen

Mandag-torsdag: 08:00 - 15:00
Fredag: 08:00 - 12:30

Vaktmester: Krzysztof Szelag

Aktuelt

Skolerute 2020-2021

Les mer »

"I love Gjerdrum" - familieforestilling, bok og utstilling

Forestillingen du ikke vil gå glipp av…!

Les mer »

Alle nyheter

Velkommen til Gjerdrum barneskole

Vi skal utvikle elever som er kompetente, inkluderende, engasjerte og gode forbilder. Gjerdrum barneskole ligger i sentrum av Ask. Ved skolestart 2016-2017 har vi 42 ansatte og ca 336 elever fordelt på 1.-7. trinn, samt i Basen for mulitifunksjonshemmede fra 1.-10. trinn. Skolens SFO heter Bjørka og har litt over 100 barn påmeldt. Bjørka holder til i skolens hovedbygg.

Vedlikehold og oppgradering

Skolen gjennomgikk en betydelig oppgradering gjennom våren og sommeren 2015. Vi gleder oss over mange nye lekeapparater, ny grillhytte, nytt skolekjøkken og fullstendig renovert SFO- avdeling samt resten av bygningsmassen som huser 1.,  2. trinn og 7. trinn. 

Satsingsområder

Skolen har i flere år hatt "Vurdering for læring" og lesing som satsningsområde. Dette fortsetter vi med gjennom skoleåret 2016-17. På 1. og 2. trinn jobber vi etter en metodikk som kalles "Oppdagene skriving". Dette er et prosjekt som begge barneskolene og alle barnehagene i kommunen deltar i, og vi er spente på å se resultatet av dette arbeidet om noen år.

Velkommen til Bjørka SFO

Skolens SFO heter Bjørka og er en del av skolen samlede virksomhet. Tilbudet skiller seg fra den læreplanstyrte delen av virksomheten ved at tilbudet er frivillig. SFO organiseres med en base for 1. trinn (Jordbær) , en base for 2. trinn (Blåbær) og en base for 3. og 4. trinn (Tyttebær). Ordningen legger til rette for at barna får mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

SFO er en del av skolen og ivaretar barnas behov for tilsyn, omsorg og læring i deres fritid. Ved skolefritidsordningene tilbys det mange lekbaserte læringsaktiviteter både ute og inne. Det er viktig at barna medvirker i å utvikle SFO som en egen læringsarena. Med utgangspunkt i lokal tilpasning og lokale behov vektlegges muligheten for lek, vennskap og samspill mellom barna i SFO.

Gjerdrum kommune benytter elektronisk skjema for innmelding endring og oppsigelse av SFO. Digitale løsninger og elektroniske løsninger er et krav fra både vår kommune lokalt og myndighetene sentralt.

Åpningstider

Bjørka har morgenåpning fra kl. 07.00 - 08.15, og holder åpent fra skoleslutt til kl. 17.00.

Bjørka holder åpent i ferier og fridager ifølge skoleruta. Bjørka er stengt i jule- og påskeferien. 

Kalender

Se flere

Her finner du oss