Velkommen til skolene i Gjerdrum

I Gjerdrum vi har tre skoler - to barneskoler og en ungdomsskole, henholdsvis Gjerdrum barneskole på Ask, Veståsen barneskole mellom Grønlund og Bekkeberget, og Gjerdrum ungdomsskole rett ved idrettshallen på Ask.

I tillegg har vi kulturskolen som drives av kulturkontoret med administrasjon på Herredshuset. Kulturskolen tilbyr undervisning i SFO-tid på skolene.