Landbrukskontoret

Åpningstider

Mandag - fredag

08:00 - 15:30

Besøksadresse

Furusethgata 12

2050 Jessheim 

Aktuelt

Ny utgave av kveka - nr. 2 i 2022

Les mer »

Høring - Tiltaksstrategier 2022-2025 - SMIL-Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Forslag til oppdaterte tiltaksstrategier for tildeling av SMIL-midler i Gjerdrum kommune

Les mer »

Om landbrukskontoret

Landbrukskontoret holder til i Ullensaker på Rådhuset i 2. etg. Kontoret er åpent for publikum i åpningstiden, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Landbrukskontoret forvalter følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

  • Jordloven
  • Skogbruksloven
  • Konsesjonsloven

Andre oppgaver:

  • Jord- og skogbruksforvaltning
  • Landbruksbasert næringsutvikling
  • Skogfondsordningen

De aller fleste skjemaene som brukes i landbruksforvaltningen ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Skjemaer

Landbruksdirektoratet ønsker ikke papirskjemaer og har som mål at alle skal søke via altinn.

Til landbruksdirektoratets skjemaoversikt

Øvrige skjemaer er beholdt:

Du finner dem i vår skjemaoversikt her