Innhold

Musikk

Sang

Alle kan synge! På kulturskolen lærer man om stemmen som instrument og hvordan å ivareta sitt instrument gjennom riktig sangteknikk. Vi lærer hvordan man gjennom god kroppsholdning, riktig puste- og stemmeteknikk kan få utnyttet potensialet i egen stemme. Stemmen er et personlig instrument og vi lærer deg hvordan du kan utvikle din klang, individualitet og musikalitet. Vi lærer om de ulike musikksjangrene, og synger fra både vise- og populærmusikkrepertoaret. I kulturskolen lærer sangeleven grunnlegende noteferdigheter. Gjennom kulturskolens mange interne og eksterne konsertarrangementer, får eleven presentert det man har jobbet med på den individuelle timen sammen med lærer. Her står artisteri i fokus. 

Piano og keyboard

Her kan du lære å spille etter noter og akkorder i ulike genre fra klassisk til pop. Piano er et allsidig instrument som også kan brukes som utgangspunkt i dagens moderne musikk. Anbefalt oppstartsalder er 7 år. Eleven må ha piano, el-piano eller keyboard hjemme!

Keyboard brukes til alle typer musikk som vi forbinder med band. Her kan du lære å spille etter noter og akkorder i ulike genre fra klassisk til pop, og det er et instrument som er fint å bruke både alene og sammen med andre! Vi tilbyr både individuell- og gruppe undervisning. Eleven bør ha et instrument hjemme.

Akustisk gitar

Gitar er både et komp-instrument og et solo-instrument. Vi tilbyr undervisning i akustiskgitar  på alle nivåer i de fleste rytmiske musikksjangre. Uansett om du ønsker å spille i band eller for deg selv, er dette kurset et fint utgangspunkt.

El-gitar

El-gitar er både et komp-instrument og et solo-instrument. Vi tilbyr undervisning på alle nivåer i de fleste rytmiske musikksjangre. Uansett om du ønsker å spille i band eller for deg selv, er dette kurset et fint utgangspunkt.

El-bass

Bassgitar eller el. bass ligner litt på en elektrisk gitar, men har færre strenger og klinger dypere. Bassgitaren har en sentral rolle i de aller fleste stilarter og band, og her på kulturskolen er bassundervisningen rettet mot samspill med andre.

Slagverk (trommer)

Slagverk omfatter trommesett, perkusjon og melodisk slagverk som klokkespill og xylofon, og mye mer! Slagverksinstrumentene kan brukes i absolutt alle sjangre, alt fra pop, rock og metall til klassisk, folkemusikk og jazz, og alt imellom. På kulturskolen prøver vi å være innom så mye som mulig, gjerne med utgangspunkt i elevens ønsker og behov. Elevene på slagverk kan være tilknyttet skolekorps, band eller være helt uavhengige, men vi prøver alltid å gjøre mest mulig samspill med andre slagverkselever, lærere og elever på andre instrumenter. På timene så jobber vi med musikk, teknikk og teori, både med og uten noter, spiller sammen og har det moro!

Treblås (klarinett, saksofon og tverrfløyte)

Undervisningen varierer mellom individuelle og gruppe timer. Læreren planlegger timene basert på individuelle behov. Det samme gjelder repertoaret, elevene våre får flere muligheter, de kan velge forskjellige typer musikk. De kan oppleve å spille jazz, filmmusikk, folkemusikk, pop, rock, band musikk, solo stykker. Eneste som de trenger er lyst og motivasjon! Unger kan utvikle og mestre seg gjennom samspill i forskjellige musikalske konstellasjoner. Ofte samarbeider vi med elevgrupper med andre instrumenter, dans og teater.

Messinginstrumenter (trompet, kornett, horn, trombone, baryton, tuba)

Gjennom opplæring på messinginstrumenter, får eleven kunnskap om og kjennskap til generell musikkforståelse. Det innebærer notekunnskap, gehørtrening og rytmeforståelse. Eleven får også forståelse for hvilke type musikksjanger man kan fordype seg i med sitt instrument. Og eleven får også kunnskap om hvilke ensembler de kan være med sitt instrumentet! Det være seg korpsmusikk, brassbandmusikk, storband, jazz, blåseinstrument i band, klassisk gjennom symfoniorkester og som et rent soloinstrument!

Dans

Dansemiks (1. og 2. trinn)

På dansemiks får barna bli kjent med en miks av ulike dansestiler! Det er bevegelse, kreativitet og danseglede i fokus.

Jazz- og musikaldans (3. - 7. trinn)

På jazz/musikaldans lærer barna jazzdans, hiphop, og ulike musikaldanser ofte med sang. Innholdet i timen er oppvarming, teknikk og koreografi.

Hip-hop (3. - 7. trinn)

På Hiphop lærer barna å danse til hiphop musikk. Man blir også kjent med flere stiler fra kulturen som floorwork,break og popping.

Teater

Teaterundervisningen foregår i grupper på maks. 14 elever, fra 3.-7. trinn. Gruppene deles inn etter alder og nivå.

De yngste elevene blir kjent med drama og teater gjennom lekbaserte øvelser. Ved å stimulere sansene, - å se, lytte og kjenne økes konsentrasjonsevnen og tilstedeværelsen. Fantasileker, rytme -og bevegelseslek og trygghetsøvelser i gruppa er inngangsporten til videre teaterarbeid. I siste halvår øver vi målrettet mot en visning/forestilling, hvor barna får oppleve å arbeide over tid mot et resultat som kan vises for et publikum.
Hos de litt eldre elevene oppøves de skapende evnene gjennom blant annet mime, improvisasjon og rollearbeid. Elevene får erfaring i å samarbeide kreativt gjennom ulike øvelser, og mye trening i å framføre gjennom å vise for hverandre i gruppa. Utover året vil arbeidet rettes mot dramatisk tekst, hvor fokuset ligger på rollearbeid, stemmebruk og fremtoning på scenen. Skoleåret avsluttes med en forestilling, hvor vi gjerne samarbeider med andre kunstarter og grupper i Kulturskolen.

Visuell kunst

Kurset har fokus på kreativitet og skaperglede. Elevene får grunnleggende kunnskap om de faglige virkemidlene gjennom å tegne, male og jobbe tre-dimensjonalt. Gjennom veiledning og refleksjon lærer elevene mer om faget og det å uttrykke seg visuelt.

Musikkgruppe - Barnekor 1. og 2. trinn

Dette kurset er et breddetilbud i kulturskolen, med fokus på barnesang og sangglede.

Målet med undervisningen er å skape en god og barnevennlig ramme rundt det å synge, og å la barna bli kjent med et rikt repertoar av barnesanger.

Vi kobler hele kroppen på når vi synger, og ønsker gjennom sang, bevegelse, lek og moro å skape felles opplevelser som motiverer for sangglade stunder og konserter.


Publisert: 18.01.2017 09:53:56
Sist endret: 18.01.2017 09:53