Innhold

Vårkonserter

Onsdag og torsdag rett før påske (som regel) inviterer kulturskolen til vårkonserter. Onsdagen i Høyenhall med både individuelle elevopptredenere, grupper og band. Torsdagen i Solheimstua med pianister, dansegrupper og blåsere. Hvem som deltar når kan variere fra år til år.

KRÆSJ

Kræsj-konsert har vært fast innslag i kulturskolen i alle år. Her er det de elevene som har vært med lengst, og lært mest som får vise seg fram. Vestbystua er arena denne kvelden, og FAU har åpen kafé!

Plakat for KRÆSJ

Sommerforestilling/GjerdrumsLarm 

Felles avslutning for alle elever på kulturhuset. Dato varierer noe, men som regel skjer dette onsdagen i uke 24. Elevene viser fram noe av det de har lært i løpet av året. Her blir det teaterforestillinger, dans, visuell kunst, sang og musikk rundt omkring på hele kulturhuset. FAU har åpen kafé!

Kulturskolekonsert i Kulturukene

Onsdag i første uka i kulturukene (uke 42) har kulturskolen konsert med ulike elevgrupper og individuelle innslag. Denne konserten har vært både på Fjøsloftet på Sandum og i Høyenhall på kulturhuset.

Blå kafé

Intimkonsert i Vestbystua med elever som har gått i kulturskolen en stund. Elever jobber på tvers av fag sammen mot denne konserten, noe som er inspirerende både for elever og lærere! Resultatet pleier å bli en veldig fin konsert som alle bør få med seg, andre onsdagen i kulturukene! (uke 43)

Juleforestillinger

Kulturskolen pleier å ha to juleforestillinger. En konsert i Gjerdrum kirke første onsdagen i desember med mest musikalske innslag.

Andre onsdagen i desember er det forestilling i Høyenhall med alle gruppeelever, band og musikalske innslag fra elever som ikke deltar på kirkekonserten.


Publisert: 18.01.2017 09:54:41
Sist endret: 18.01.2017 09:54