Nytt i biblioteket

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nytt i biblioteket

 • Grossman, David : En hest kommer inn på en bar

  Finnes det noe tristere enn en standupforestilling som ikke er morsom? I denne romanen blir svaret ja, når leseren møter komikeren Doveleh G. Han står alene på scenen i et slitent lokale, i en trist industriby. Han begynner med frekke og provoserende vitser, men showet glir gradvis over i en selvutleverende historie om en voldelig far, en mor som slet etter Holocaust, og komikerens egne barndomstraumer. Etter hvert som materien blir mørkere, forlater publikum salen én etter én. Til sist gjenstår bare komikeren, og en spesielt invitert barndomsvenn. Romanen vant Man Booker-prisen i 2017. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Nelson, Maggie : I blått

  Boken er en samling meditasjoner over sorg, smerte og savn, med utgangspunkt i blå – den mest melankolske fargen. Forfatteren skrev bokens 240 prosastykker over en treårsperiode, der hun forsøkte å komme over et avsluttet forhold, mens hun pleiet en venn som led av arm- og benlammelser. Prosastykkene er poetiske, utprøvende og formidler forsøk på å gjøre sorgen til en prosess.

 • Han, Kang : Vegetarianeren

  Han Kang fikk sitt norske gjennombrudd med Levende og døde. Denne psykologiske romanen, som er hennes mest kjente, tematiserer psykisk helse, kjønnsroller og relasjonen mellom kroppen og sinnet. Her forteller tre ulike menn historien om Yeong-he, en ganske alminnelig kvinne. Det er i alle fall slik ektemannen beskriver henne, før en serie grusomme mareritt fører til at hun slutter å spise kjøtt. Dette er bare det første av en rekke ukonvensjonelle valg som Yeong-he tar i den påfølgende tiden, til sterke reaksjoner fra hennes tradisjonsbundne storfamilie, og til en nyvunnen interesse fra svogeren. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Walgermo, Alf Kjetil : Du som er i himmelen

  Kva gjer det med gudstrua når ein mistar eit barn? Å skrive om eiga tru er i ein viss forstand å kle seg naken. Kristen tru er verken eit paradenummer eller eit vasstett system. Trua er ein liten og sårbar ting. Noko det kan vere skummelt å vise fram. I Du som er i himmelen går Alf Kjetil Walgermo i møte med dei store spørsmåla. Etter å ha mista eit barn rett før fødselsterminen blei han og kona kasta inn i eit eksistensielt mørke. Går det likevel an å tru på ein god Gud? Å tru på ein Gud i det heile? Walgermo undersøkjer nokre av grunnsteinane i den kristne trua. I ein modig og personleg tekst tek han oss med inn i den djupe sorga over å ha mista eit barn, og korleis dette har påverka hans eige livssyn. I kontrast til mørket står det kristne håpet om nytt liv og nytt lys. Er det ei desperat handling å slutte seg til eit slikt håp? Med gravferda til dottera som ramme går Walgermo til kjernen av den kristne bodskapen. Kva betyr denne bodskapen for han? Og er trua noko som står seg i Noreg i vår tid? Boka er ein del av serien Norsk røyndom.

 • Hatterud, Bjørn : Mot normalt

  Bjørn Hatterud blei fødd med klumpfot og ryggmergsbrokk. Under oppveksten i Brummunddal vert han mobba, han var overvektig, og han var dessutan homofil. No er han profesjonelt annleis. I arbeidet hans med kunst, musikk, litteratur og som kritikar, har annleisheita gitt Hatterud perspektiv som er ettertrakta og nødvendige i eit elles homogent kulturliv. Men vegen hit, var lang. I dette essayet drøftar Hatterud annleisheit med utgangspunkt i si personlege historie. Pamfletten er ein del av Samlagets serie Norsk Røyndom. Omtalen er utarbeidd av BS.

 • Ahmed, Mona Ibrahim : Brev til Noreg

  Då ho var 16 år, braut Mona Ibrahim med familien og det somaliske miljøet ho veks opp i. Ho ville bestemme over sitt eige liv. Sidan har ho markert seg som ein viktig stemme for minoritetskvinners rettigheiter, særskild i lokalmiljøa i Bergen. Etter 10 år i Noreg har ho fått avslag på søknaden om norsk statsborgarskap. I denne pamfletten fortel Ibrahim om reisa som somalisk flyktning til Noreg via Etiopia, om å forlate eit klansstyrt miljø, og om vala som det norske samheldet baud ho. Ibrahim tok dei: ho forlét eit restriktivt miljø, ho lærde seg norsk, ho arbeida og bidrog til fellesskapet. No står ho i fare for å bli deportert. Pamfletten er skriven i samarbeid med journalist Hilde Sandvik, som ein del av Samlagets serie Norsk Røyndom. Omtalen er utarbeidd av BS.

 • Espedal, Tomas : Elsken : roman

  Hovedpersonen er lei av å leve, eller tilfreds med livet sitt slik det har vært. Dermed bestemmer han seg ganske enkelt for å dø. Men først om et år: først skal han planlegge sin egen død, og erfare livets bestanddeler for siste gang. Hver nye årstid, hver nye måned og senere hver nye dag vil bli fortellerens siste. Med vissheten om den forestående døden, skildrer fortelleren sitt livs mest intense år.

 • Øhra, Truls : Maktens historie : mytene skaper verden

  Forlaget skriver: Hvordan kan det ha seg at kristendommen, med sitt enestående egalitære og menneskevennlige moralske rammeverk, er blitt et hjerteløst redskap for det onde? Ved å følge sporene fra den romanske steinkirken på Jarlsberg viet til Olav den hellige, en kirke hvor den sirkulære dyrekretsen med de tolv stjernetegnene er risset inn i buegangene på utsiden av korets sydvegg som bilde på menneskets likhet i Gud, tilbake til oldtiden hvor kristendommens opphav begynner i den semittiske fruktbarhetskulten i det sumerske Mesopotamia, gir Truls Øhra oss svaret: Ferskvann og saltvann kan ikke komme fra en og samme kilde. De kan bare blandes. Det er nettopp dette kirken har gjort. Men så forskjellige er nåden i Det nye testamentet fra nådeløsheten i Det gamle, at Gud slik vi kjenner ham, som blodhevnens Herre, ikke kán være Kristendommens far. En Gud som ofrer sin egen sønn for å at det onde skal seire, hører ikke hjemme i troen på frelse ved gode gjerninger. Dette grepet gir Øhra en klarhet som spektakulært og oppsiktsvekkende gjør det mulig for han å se sivilisasjonshistorien med nye øyne.

 • Andem, Julie : Skam : sesong 4 : Sana : råmanus

  Dette er manuset som lå til grunn for innspillingen av NRK-serien SKAMs fjerde sesong. Her fulgte seerne Sana gjennom hennes fjerde semester ved Hartvig Nissen videregående. Sesongen tematiserer innenforskap og utenforskap. Som troende muslim forsøker Sana å finne ut av hvordan hun kan leve i tråd med sine egne verdier i en ungdomskultur som ofte ber henne om å bryte med dem. Manuset inneholder Julie Andems tankekart, kommentarer og anvisninger, samt replikker og scener som ble senere ble klippet ut av serien. Manuset vil være av interesse for tilhengere av SKAM, men det kan også være av interesse for mennesker som er interesserte i manusforfatting, regi og tv-produksjon. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Bottolvs, Bjørn : Med ansikt mot døden : kriminalroman

  En mørk vinterkveld finner Jo Kaasa og hans makker Kaisa Riitta Sara en nakent lik ved Bogstadvannet. Undersøkelser viser at mannen har vært død i flere dager. De holder vakt på åstedet og oppdager en kvinne som er i ferd med å ta seg inn i et naust, men da de forsøker å stanse henne flykter hun og kaster seg i vannet. Hun blir senere funnet død på bunnen av innsjøen. Kort tid etter rykker de ut til en gård i Maridalen der det drives amfetaminproduksjon. Da samme type stoff blir funnet i den døde kvinnens lommer, flettes de to sakene sammen. Dette er den tiende romanen om Jo Kaasa.

 • Sæther, Wera : Lavlandet : roman

  Lavlandet er en roman om det indiske subkontinent, et sted der det bor over en milliard mennesker. Oversvømmelse er en tilbakevendende assosiasjon i denne romanen, for lavlandet oversvømmes både i metaforisk og svært fysisk forstand. Forfatteren skildrer lukter, lyder, smaker, ulike religioner, en mangslungen historie og dramatiske skjebner. Wera Sæther debuterte i 1973 og har siden utgitt over femti bøker for voksne og barn, innen en rekke sjangre. Hun har i lengre perioder bodd i India og Bangladesh.

 • Graver, Hans Petter : Okkupasjonstidens Høyesterett

  23. desember, 1940: samtlige høyesterettsdommere fratrer sin stilling i protest mot Reichskommisaren og NS-justisminster Riisnæs. 4. januar var retten satt på nytt, med nye dommere utnevnt av Riisnæs. Denne nye Høyesterett ble lenge ansett som en illegitim, politisk instans - en kommisær for okkupasjonsmaktens interesser i aktuelle, juridiske spørsmål. Denne boken undersøker hvordan Høyesterett opererte i krigsårene, og stiller spørsmål ved ettermælet til denne perioden i Høyesteretts historie. Hans Petter Graver har gjennomgått sakstall, rettsdokumenter og avgjørelser fra perioden. På bakgrunn av dette mener han at okkupasjonstidens Høyesterett bærer større preg av kontinuitet enn unntakstilstand: befolkningen fortsatte å føre sakene sine for Høyesterett, Riisnæs var ikke ute etter servile støttespillere da han rekrutterte dommere, og dommernes fokus lå på jussen fremfor politikken selv om nesten alle var NS-medlemmer, hevder Graver. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Skaranger, Maria Navarro : Bok om sorg : (fortellingen om Nils i skogen)

  Hvordan være familie når man er én for lite? «Det første broren min Mik sa: det var jo dette vi var redde for, vi visste jo at dette kunne skje.» I denne romanen fører en søster ordet etter at broren Nils har tatt sitt eget liv. Moren gråter ustanselig; faren blir fjern og fraværende; søsknene prøver å forstå: kunne vi ha gjort noe mer, noe annerledes, for Nils? Heller enn å lete etter årsaksforklaringer, utforsker denne romanen hva som skjer med de etterlatte etter dødsfallet. Maria Navarro Skaranger mottok svært gode kritikker for debutromanen «Alle utlendinger har lukka gardiner». Dette er hennes andre roman.

 • Molven, Rannveig Leite : Alt som venter : roman

  En ung kvinne venter på resultatene etter en kreftkontroll. Vi følger henne i den intense perioden fra kontrollen, til svaret kommer. Hvordan skal man klare å leve et normalt liv i slike limbiske tilstander, med kjæreste og barn? For selv om hun ble helt frisk av kreften i sin tid, så vil det aldri bli helt slik det var før sykdommen. Kreften har endret alt: hvordan hun ser på relasjonene sine, og seg selv. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Slaatsveen, Kari : Kvinnen som ble saget i to : fortellinger

  Fortellingene i denne samlingen skildrer mennesker som befinner seg midt i livet og skjønner at noe må skje - enten det er forandring eller forsoning. Karakterene bryter opp, drømmer seg vekk, eller jenker seg og blir. Tekstene er gjerne forankret i konkrete steder, som et kontorlandskap, en italiensk fjellandsby eller en miniatyrkirke ved Mjøsa. Kari Slaatsveen er journalist, og særlig kjent fra sine humorprogram på radio.

 • Torseter, Øyvind : Altmuligmannen : en internasjonal storpolitisk thriller

  Mulegutten har fått jobb som altmuligmann. Og ikke en hvilken som helst altmuligmann. Han gjør forefallende arbeid hjemme hos en president. Hvis Mulegutten gjør en god jobb, kan det hende han får passe på atomkofferten! Men det dukker opp problemer. I form av en dobbeltgjenger. Altmuligmannen er en internasjonal storpolitisk thriller. Eller, ikke helt, da. Men boken har mange fine tegninger!

 • Hvor er smurfen?

  Forlaget skriver om denne boka:

  Heftigsmurfen har gjemt seg på hver eneste side i boken!
  Klarer du å finne ham?
  Hvis du smurfer alle sidene ekstra nøye, finner du kanskje enda flere smurfer og andre spennende ting.