Nytt i biblioteket

Nytt i biblioteket

 • Bandehy, Lily : Smaken av kirsebær : roman

  Lily kom til Norge fra Iran for nesten tretti år siden, og arbeider nå som psykiatrisk sykepleier på en avrusningsklinikk i Oslo. Der treffer hun Veslemøy som har vokst opp med en voldelig far, og som nå er rusmisbruker og prostituert. På klinikken oppstår det et uventet vennskap mellom de to kvinnene, som til tross for ulike livshistorier forenes i en felles følelse av utenforskap. «Smaken av kirsebær» er en roman om lengsel og sorg, og om hva det vil si å stå på utkanten av det norske samfunnet. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Bjerga, Morten : Dødevegen : el camino de los muertos : roman

  Ein mann har mista kona si. For å kome vekk frå sorga legg han ut på vandring langs havet til Santiago de Compostela. Han set den eine foten framfor den andre, han går, og blir dratt inn i vegen, skogen og menneska han møter. To år seinare sit den same mannen fengsla på Jæren. Han tenker på Spania og det som skjedde der. På det gode og det vonde, det vakre og det stygge. «Dødevegen» er den tredje romanen til Morten Bjerga. Omtalen er utarbeidd av BS.

 • Solstad, Rakel : I for internatunge : roman

  Elis, Arno, Frans og Máret må alle reise frå familien sin for å bu på skuleinternat. Her lev dei i utrygge omgivnader utan omsorgspersonar rundt seg, og blir raskt klar over kor stygge barn kan vere mot kvarandre. Romanen skildrar livet på internat i Finnmark på 1950- og 60-talet, då meir enn ein tredjedel av barna i fylket budde slik. Det er ei historie om kva det kan gjere med eit menneske å vekse opp under grov emosjonell omsorgssvikt. Omtalen er utarbeidd av BS.

 • Skjervum, Anna : Kvelertak : roman

  Studenten Molly våkner en lørdag formiddag med en svak erindring av å ha vært på byen kvelden før. Hun har en følelse av at noe er galt, og når følelsen blir for påtrengende oppsøker hun venner for å kartlegge sine egne bevegelser fra den tapte kvelden, noe som om kort tid skal få store konsekvenser. Dette er Anna Skjervums debutbok.

 • Eikenes, Åsmund Husabø : Håkon : roman

  Håkon har tre menn i livet sitt. Forholdet til Arve har vart lenge, det er trygt og kjent. Men Arve blir stadig meir dominerande. Stig er trygg på seg sjølv og har plass til Håkon i framtidsdraumane om rekkehus og A4-liv. Medan Thomas med dei svarte krøllane har eit smil som gjer at Håkon mistar pusten når dei møtest for tilfeldig sex ein ettermiddag. Uansett blir ikkje resten av året slik Håkon har tenkt at det skulle bli. «Håkon» er ei moderne kjærleikshistorie, ei skildring av det å vere vaksen og ikkje ha funne plassen sin i livet, verken åleine eller saman med andre. Dette er Åsmund H. Eikenes si første bok.

 • Økland, Einar : Rosemalte selfies - og omvendt : dikt

  Folkedikting til kvardagsfest og nattleg høgtid I Einar Øklands nye diktbok får du mellom anna servert lyriske hermer, gåter, ordtøke, kvad, stev og prosaiske notisar. Desse tekstane kan brukast til seriøs ut- eller innvortes sjølvmedisinering eller som sjølvforsvar. Det er nokon som ropar: Paddene som kjem ut or munnen er blitt verneverdige nå, og munnen kan berre dra til helsike. Men korleis kom paddene først inn i munnen? Pass du di eiga padde! Du høyrer at det er du som ropar og held deg for øyro, for å verne om padda.

 • Brenno, Anders : Makk og søkkji : mogning åt makken - mørker åt søkkji

  Makk og søkkji er en vital og eksperimentell diktsamling med språklig og innholdsmessig utspring i Valdres. Diktene kretser rundt stedet og tidens gang og menneskenes forgjengelighet. Samlingen er jordbunden og lokal, selv om det unge dikterjeget også leter blant og mellom de døde etter kjærlighet, tilhørighet og en vei mot selvstendighet. Iblant er blikket også himmelvendt: her er det ikke bare kirkegården og hjembygda som trer frem, men også kirken, bønnen og Gud.

 • Lygre, Arne : Meg nær : skuespill

  En kvinne opplever et plutselig tap, hun har akkurat mistet moren, som sto henne nær, eller ikke så nær. Kanskje det er dette som leder henne inn i et tilfeldig møte med en fremmed person, en kvinne på morens alder, som har brutt opp hjemmefra og lagt ut på en lengre reise. De tilbringer et døgn sammen, begge med en iboende følelse av at forandring er nær forestående, at livet er satt i spill. Sammen møter de to en venn av kvinnen, og etter hvert også kjæresten hennes, idet denne byttes ut med en ny kjæreste. Siden erstattes venn med en annen venn og den fremmede kvinnen med en annen fremmed, en ung gutt klar til å ta fatt på voksenlivet. Stykket setter ulike typer relasjoner i relieff og kretser rundt opplevelser av sorg, ensomhet og oppbrudd, men viser også øyeblikk av tilknytning og nærhet - og et håp om at en annen tilværelse er mulig. Meg nær har urpremiere på Nationaltheatret i mars 2019.

 • Tjønn, Brynjulf Jung : Garden under jorda

  Dikta i «Garden under jorda» utspeler seg i ei verd som er kjend for mange av oss. Vi ser ein gard, omgitt av dyr og gardbrukarar. Samstundes blir kjensler som einsemd og lengt uttrykt fabulerande, som når bondesonen legg kjøtslintrer i jorda i håp om at det skal vekse fram ein gard der nede. Omtalen er utarbeidd av BS.

 • Wagner, Jan : Selvportrett med bisverm : dikt i utvalg

  Med diktsamlingen «Selvportrett med bisverm» presenteres den tyske poeten Jan Wagner for første gang på norsk. Wagner debuterte i 2001 og har siden gitt ut flere prisbelønte lyrikksamlinger. Utvalg og gjendiktning er ved Asbjørn Stenmark som også har skrevet etterordet. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Selmer-Olsen, Ivar : Den tynneste kvisten på epletreet : dikt

  «Den tynneste kvisten på epletreet» er en samling dikt om livets rikdom og skrøpelighet. Forfatteren har tidligere skrevet en rekke barnebøker og fagbøker. Dette er hans første lyrikksamling.

 • Nyhus, Kaia Dahle : Du sier, jeg sier

  Det unge paret vi møter i denne boka deler hverdager, de snakker med hverandre og møter hverandres språk. Sammen, med hver sin stemme, bygger de sin felles historie. Kaia Dahle Nyhus har skrevet og illustrert en rekke barnebøker. Dette er hennes første bok for voksne.

 • Hagen, Fredrik : Han ligner en måte å sove på

  «Han ligner en måte å sove på» er en samling dikt om det voldsomme i å leve, å være et menneske alene og sammen med andre, og å se noen ville dø. Vi følger jeget i barndom og voksenliv, bakover og fremover. Hva skjer med verden og menneskene i den når noen prøver å ta sitt eget liv?

 • Birkeland, Oddbjørn : Eurydike snur : dikt

  I «Eurydike snur» møter vi et par som er atskilt av døden, men likevel mindre atskilt enn de var i livet. I første del snakker den levende til den døde i et klart og enkelt språk. Slik tegnes et portrett av henne. Men hva er hans beveggrunner? I den andre delen kommer den døde til orde. Hvor ble hun og livet hennes av? Han kvittet seg med henne, men hun hjemsøker ham etter sin død. Slik fortsetter samlivet som en gang ble brutt på et nytt plan. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Nilssen, Olaug : Ikkje tenk på det : drama

  Skrivinga har gått i stå for forfattaren Oddlaug Nilstun, som difor har takka ja til jobb i marknadsavdelinga i eit forlag. No har den kjende forfattaren Michel Sørbrøt gitt ut si første bok på ti år. Saman med dei to erfarne forlagsmenneska Siss og Unn får Oddlaug ansvaret for lanseringa av boka, som er ein ekteskapsroman. Michel er elska og hata, eit geni som veit å provosere. Men er den nye boka eigentleg noko særleg? Kva synes ekskona om boka? Og kvifor vil Oddlaug på død og liv vere ven med Michel på Facebook? «Ikkje tenk på det» er ein satire om litteraturbransjen, kritikarstanden og kulturmannen, nettverking, røyndomslitteratur og #metoo.

 • Büchner, Georg : Lenz

  «Eg gidd ikkje eingong å ta livet av meg, det er så keisamt.» (Frå Georg Büchner «Lenz»). Georg Büchner skreiv forteljinga Lenz to år før han døydde, men ho blei først gitt ut posthumt i 1839. Teksten er basert på dagbøkene til presten Johann Friedrich Oberlin frå vinteren 1778. Då hadde forfattaren Jakob Michael Reinhold Lenz søkt tilflukt hos han, forvirra og på veg inn i galskapen. Büchner kjende seg igjen i Lenz og skreiv ei skildring som både i form og innhald staka ut ein ny veg for litteraturen: innover i menneskesinnet, utan blikk for konvensjonar og moralske fordommar. Hovudsaka for Büchner var innleving i andre menneske, og gjerne dei som fall utanfor samfunnet. Hovudpersonen i Lenzkjenner seg trengt opp i eit hjørne, og galskapen blir den yttarste konsekvensen av det mislykka og umoglege opprøret mot samtidas konvensjonar. Lenzer såleis rekna som ein av dei første tekstane i den moderne litteraturen. SKALDs klassikarar er ein serie av vellagra, handplukka verk i ny, frisk og nynorsk språkdrakt som skal gi leseglede til folket.

 • Arneberg, Ole-Petter : PIT

  I Ole Petter Arnebergs første roman møter vi en ung mann som søker etter en form for mening i en tilværelse der det virtuelle og det virkelige flyter sammen. PIT ser et bilde av en hengt prinsesse på Facebook, noe som vekker vonde minner om en avdød bestevenn. PIT forsøker å finne stabilitet i hverdagen ved å ta seg jobb i en psykiatrisk omsorgsbolig, og gjennom relasjonen til kjæresten Celine. Men da han møter Evi, glemmer han alle idéene om hvordan livet skal se ut. Kan dette være ekte kjærlighet, eller ligner det mer på et spill, der han må spille protagonisten? Som navnebroren PIT fra spillserien «Kid Icarus», legger vår mann ut på en reise gjennom en metaforisk underverden, på oppdrag etter det som er annerledes i oss, for å komme seg videre til neste nivå. Arneberg debuterte i 2008 med Mepåno. Dette er hans første roman. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Henmo, Sverre : På vei hjem : roman

  Etter mer enn ti år har forholdet mellom Thale og Magnus blitt litt slitt i kantene. Han ønsker at de skal få et felles barn, men Thale stritter imot. Hun har en 16 år gammel sønn fra før, og under en hyttetur får de telefon om at han har falt om på trening. Tilstanden hans blir stadig mer kritisk, og bilturen hjem blir et kappløp med tiden. I den kaotiske situasjonen viser det seg at Thale og Magnus har mye å snakke om. Parallelt med bilturen mot Ullevål sykehus følger leseren deres historie bakover i tid, helt til første gang de møttes. Romanen tar opp temaer som hva det vil si å være foreldre, om det er en menneskerett å få barn og hvor godt vi egentlig kjenner våre nærmeste. Omtalen er utarbeidet av BS.