Innhold

Kommunale barnehager

Gjerdrum barnehage
Navn Adresse/epost Tlf Åpningstid
Gjerdrum barnehage Fjellinna 11, 2022 Gjerdrum 66 10 60 09 07.00 - 17.00
Styrer: Trine Jørgensen  trine.jorgensen@gjerdrum.kommune.no 481 07 578
Grønlund barnehage
Navn Adresse/epost Tlf Åpningstid
Grønlund barnehage Skogveien 5, 2022 Gjerdrum 66 10 62 35 07.00 - 17.00
Styrer: Anne Karin Nyhus akn@gjerdrum.kommune.no 926 58 242

Private barnehager

Læringsverkstedet Bekkeberget
Navn Adresse/epost Tlf Åpningstid
Læringsverkstedet Bekkeberget

Myrullveien 1, 2022 Gjerdrum

37 07 15 66 07.00 - 17.00
Styrer:Kristin Alfredsen bekkeberget@laringsverkstedet.no 94002470
Espira Brådalsfjellet barnehage
Navn Adresse/epost Tlf Åpningstid
Espira Brådalsfjellet barnehage Brådalsfjellet 1, 2022 Gjerdrum 63 93 90 10 06.45 - 17.30
Styrer: Jane Laache styrer@braadalsfjellet.espira.no 473 05 349
Gjerdrum frliuftsbarnehage
Navn Adresse/epost Tlf Åpningstid
Gjerdrum friluftsbarnehage Sagvegen 15, 2022 Gjerdrum 917 37 197 07.00 - 17.00
Skogstua   909 32 612
Småflisa   952 05 063
Styrer: Laila Olsen laila.olsen@ulna.no 917 37 197
Askhøgda barnehage, Gjerdrum og Heni Menighet
Navn Adresse/epost Tlf Åpningstid
Askhøgda barnehage Askhøgda 5, 2022 Gjerdrum 408 00 160 07.00 - 17.00
Styrer: Lillian Kogstad lk479@kirken.no 977 73 359
Hoelstoppen Familiebarnehage
Navn Adresse/epost Tlf Åpningstid
Hoelstoppen Familiebarnehage Gjerivegen 80, 2022 Gjerdrum 959 36 381 07.30 - 16.30
Eier: Tove Olstad post@hoelstoppen.no  
Ped.veileder: Tove Olstad    
Samarbeidsbarnehage: Ekornstua Familiebarnehage
Ekornstua Familiebarnehage
Navn Adresse/epost Tlf Åpningstid
Ekornstua Familiebarnehage Fjellvegen 14, 2022 Gjerdrum 951 51 898 07.30 - 16.30
Eier: Anne Beate Sundstu ekornstua@live.no  
Ped.veileder: Kjersti Thoresen    
Samarbeidsbarnehage: Hoelstoppen Familiebarnehage

Åpen barnehage

Gjerdrum kommune har ikke tilbud om åpen barnehage.


Publisert: 17.10.2016 10:25:24
Sist endret: 15.11.2016 15:13