Innhold

Skjemaer

Barnehage - Midlertidig dispensasjon for utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer - søknad

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer for private barnehager i Gjerdrum kommune gjeldene fra 01.01.2022

Filmer

Utdanningsdirektoratet har laget 14 korte filmer til dere som jobber i barnehagen. Filmene tar opp ulike tema fra rammeplanen for barnehagen. Formålet er å gi dere et kunnskapsgrunnlag og gode eksempler som utgangspunkt for kollegial refleksjon, veiledning og utviklingsarbeid.

Filmene finner dere her.

Nyttig informasjon for barnehagene


Publisert: 17.10.2016 10:32:56
Sist endret: 11.08.2022 09:53