Betaling og moderasjonsordninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Se retningslinjer og kriterier på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Søk redusert foreldrebetaling

Informasjon til søker:
  • Det er den/de som bor på samme folkeregister-adresse som barnet som søker.
  • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
Vedlegg som må følge søknaden:
  • Siste skattemelding (selvangivelse) for søker.
  • Siste skattemelding (selvangivelse) for ektefelle, samboer eller partner

Søknadsskjema

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Betalingsreglement 

Se vedtektene på den enkelte barnehages hjemmeside for informasjon.

Makspris

Foreldre med barn i barnehage skal ikke betale mer enn makspris for hvert barn. Maksprisen er fastsatt av Stortinget og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Annen informasjon

Utdanningsdirektoratet - barnehage

Lov og forskrift om foreldrebetaling

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

 

Barnehage - pris og moderasjon

 
Beskrivelse Pr/mnd
Full plass 2.910,- fra 1.1.18
Redusert sats Maks 6 % av husstandens skattepliktige inntekt
Kostpenger full plass 298,-
Kostpenger halv plass 149,-

Moderasjonsordninger

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for andre barn og 50 % for 3. barn. Prisene er gradert etter oppholdstid. Påslag for deltidsplass = 10 %.

Kostpenger i kommunale barnehager: kr. 298,-. Lik sats uavhengig av barnets alder. Ved 50 % plass eller mindre er satsen kr. 149,-pr. mnd.

Ved for sen henting av barn i barnehager ilegges gebyr med kr. 257.-

Private barnehager

For pris på barnehageplass i private barnehager må du ta kontakt med den aktuelle barnehagen da prisene varierer fra barnehage til barnehage. Reglene om søskenmoderasjon, redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for alle barn også de som går i privat barnehage


Publisert: 17.10.2016 10:22:38
Sist endret: 15.11.2016 15:13