Barnehagene i Gjerdrum

Velkommen til barnehagene i Gjerdrum

Vi har 8 barnehager i Gjerdrum; Gjerdrum barnehage og Grønlund barnehage er kommunale, resten private. Du søker om plass på samme måte uansett om det er kommunal eller privat barnehage. Av de 6 private er to familiebarnehager.

Beliggenhet og kontaktinformasjon finner du til venstre, mer informasjon om hver barnehage får du ved å velge den aktuelle barnehagen i fanen virksomhet under.