Innhold

Forbrukerorganisasjonen Huseierne (tidligere Huseiernes Landsforbund) arbeider for norske boligeiere. Her har de samlet sine råd om forsikring og erstatning til de som mister huset eller er evakuert.

Når ulykken rammer - dette må du ordne med forsikringen:

Av: Anders Leisner, advokat og leder av Huseiernes juridiske medlemsrådgivning og Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef

Når den akutte fasen har lagt seg, vil spørsmålet om forsikring og erstatning melde seg. Forsikringer vil dekke økonomiske tap, de dekker dessverre ikke tap av minner. Det er uansett viktig å få dekket de økonomiske tapene du har hatt, som gjør at verden går et lite skritt videre mot normalen.

Få oversikt over forsikringene dine:

Det vil være ulike forsikringer som dekker tapene. Det viktigste er:

 • Husforsikringen dekker tap av bolig for de som eier boligen selv.
 • For de som bor i sameier/borettslag: eiendomsforsikringen for bygningene.
 • Innboforsikringen dekker gjenstander som er inne i boligen.
 • Bilforsikring dekker tap/skader på bilen.
 • Eventuell verdisaksforsikring dekker ekstraverdier.

Mange har også behandlingsforsikring og lignende gjennom arbeidsgiver og/eller fagforening. Dette kan være aktuelt å bruke hvis dere har fått skader og trenger fysioterapi eller lignende.

Det er ikke alltid like lett å huske hva man har av forsikringer, og forsikringspapirene vil for mange nå ligge innenfor sperringer eller være ødelagt. Husk da at forsikringspapirene også finnes på “din side” hos forsikringsselskapene.

NB: Erfaringsmessig vil det ofte være størst utfordringer med innboforsikringen. Her er det to store utfordringer: å huske hva man har, og å få dokumentert verdiene. 

Vær organisert - dokumenter samtaler

Større forsikringsoppgjør kan noen ganger ta veldig lang tid. Dermed er det viktig at du er organisert fra starten av. Skriv alltid ned dato og klokkeslett for samtaler med forsikringsselskapet, og få med deg navnet på den du har snakket med på kundeservice. Det hender det går litt fort i starten av samtalen - be alltid om å få navnet gjentatt hvis du ikke fikk det med deg!

Hvis du får lovnader eller bekreftelser fra forsikringsselskapet - be om å få det tilsendt skriftlig på e-post. Eller send en e-post i ettertid med en oppsummering av samtalen og din forståelse av samtalen. Da har du det vi kaller dokumentasjon der og da av det som er sagt. Dette kan være viktig senere i oppgjøret.

Tips: Dette kan være vanskelig å gjennomføre i en opprivende stund. Be gjerne om hjelp fra familiemedlemmer, gode venner eller lignende til å håndtere samtalene og sørge for dokumentasjonen.

Husk hva du hadde

Hvis boligen er borte, skal du gjennom husforsikringen og innboforsikringen få dekket de verdiene du hadde. Men utfordringen vil ofte være å få dokumentert hva du hadde av gjenstander - og sørge for at du får dekket denne verdien.

Mange har spesielle gjenstander, gaver og lignende. I Gjerdrum er det mange som er ivrige friluftsfolk og jegere. Husk at dette utstyret ofte har ganske store verdier. Dette er noe man ikke tenker over i det daglige fordi man har kjøpt utstyret over lang tid. Men skal alt kjøpes på nytt, vil det koste mye penger.

Verktøy til hus eller bil er også utstyr som koster. Det samme gjelder selvfølgelig bunader og bunadssølv som mange har, samt sølvtøy og finservise.

Noe annet man ofte glemmer klærne man har til alle sesonger. Sengetøy, lintøy og duker og sportsutstyr må man også huske på.

Noen har dokumentert gjenstander ved å fotografere dem. Men mange har ikke det. Utfordringen kan også være at bildene nå ligger knust sammen med boligen. I disse tilfellene må man forsøke å rekonstruere hva man har.

En god måte å få en god oversikt er å ta rom for rom i boligen og skrive ned alt som var i rommet. Store møbler er ofte lett å huske, mens man må bruke litt tid på innholdet i skap og skuffer. På kjøkkenet og i boder må man ta skap for skap, hylle for hylle. Denne prosessen vil ta litt tid, og det vil bringe minner tilbake. Vi anbefaler at man får hjelp til dette, at et familiemedlem som kjenner boligen er med på "reisen" og gjerne noterer underveis.

Det å dokumentere verdien vil noen ganger være greit, andre ganger vanskeligere. Husk at hvis man har handlet på nett, vil det være kvitteringer hos leverandøren - eller i e-postboksen din. Større handler hos Elkjøp, Power og andre elektrovarehus registreres stort sett på navn, så man kan gå tilbake til butikken for å få ut kvitteringene igjen.

Andres bilder fra egen bolig tatt på fester og lignende kan også være med på å dokumentere det man har.

Hva med alle bildene og minnene? Dette får man i utgangspunktet ikke erstattet. Forsikringen dekker økonomiske tap, dessverre ikke tap av minner. Har man mistet bildene, får man dem dessverre ikke tilbake. Men: Du kan få dekket «rekonstruksjon», det kan for eksempel være scanning/avfotografering av album/bilder som er hos familiemedlemmer for å lage nye.

Hva med boligen

Flere har tapt boligen, og dette innebærer et stort økonomisk tap. Bygningsforsikringen vil dekke dette tapet. Utfordringen nå er at det vil ta tid før takstmenn kan komme inn i området for taksering.

Bygningsforsikringen dekkes på følgende måte:

 • Selveiere: Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus: Her vil det oftest være egen bygningsforsikring, og du må håndtere skaden mot forsikringsselskapet selv.
 • Sameier og borettslag: Der det er eierseksjonssameier og borettslag vil sameiet eller borettslaget ha bygningsforsikring. Denne administreres av styret.
 • Leieboere: Hvis du leier bolig, vil bygningsforsikringen stort sett være dekket av utleier. Snakk med utleier.

Når det gjelder boliger som er evakuert, er det for tidlig å si noe om hvilke boliger som senere blir ansett som trygge og bo i, og hvilke man kan flytte tilbake til - eventuelt etter sikring. Der hvor myndighetene sier at boligene ikke er trygge å bo i vil man få erstatning.

Erstatningen vil da dekke både bolig og tomt i henhold til reglene i naturskadeforsikringsloven.

For de som er evakuert, vil man ha rett til erstatning for leie av erstatningsbolig. 

 

Her kan du få hjelp

Huseierne har dessverre erfaringer med at det noen ganger kan være utfordrende å drive dokumentasjonsarbeidet mot forsikringsselskapet. Både å fremskaffe riktig dokumentasjon og det at prosessen kan ta lang tid.

Derfor er det lurt at man har hjelp i prosessen. I første omgang gjerne fra familie eller gode venner for å hjelpe til med å organisere oversikter - slik vi har pekt på over. Senere kan det være aktuelt å få juridisk hjelp. Mange har juridisk bistand som ledd i medlemskap i Huseierne, NAF (for bilen), fagforeninger eller lignende. Her kan du ofte stille spørsmål gratis, og du vil få en viss gratis juridisk hjelp hos advokat. Flere advokatfirmaer på Romerike har også tilbudt en viss gratis rådgivning for de som har spørsmål.

Gjennom hus, bil og innboforsikringen din har du også rettshjelpsdekning som vil kunne gi hjelp til ytterligere advokatutgifter hvis det trengs. Her vil advokatene kunne rådgi deg.

Tips: Huseierne tilbyr de som er rammet av leirskredet og de evakuerte innledende hjelp også hvis man ikke er medlem. Ta kontakt med Huseiernes sentralbord og be om å få snakke med leder av juridisk avdeling Anders Leisner.

Huskeliste for forsikring:

 • Få oversikt over hvilke forsikringer du har for hus, innbo, bil, syke-/behandlingsforsikring med mer.
 • Snakk med forsikringsselskapet så tidlig som mulig. Meld fra at du har tap, er evakuert eller lignende.
 • Skriv alltid ned navnet på den du snakker med hos forsikringsselskapet. Noter også dato og klokkeslett for samtalene.
 • Samle alle notater i en notatblokk/perm eller lignende.
 • Sett opp en oversikt over alt innboet du/dere har. Lag en liste, rom for rom.
 • Vær forberedt på at det kan ta tid å rekonstruere hva man har. I tillegg kan forsikringsoppgjøret ta tid.
 • Be om hjelp fra advokat hvis dere støtter på utfordringer. Bruk gjerne hjelp i organisasjoner du er medlem i, fagforeninger mm.

Kilde: Huseierne

Om forfatterne:

Anders Leisner er advokat og leder Huseiernes juridiske medlemsrådgivning. Carsten Pihl er jurist og leder Huseiernes avdeling for forbrukerrådgivning og kommunikasjon. Begge har over 20 års erfaring med forbrukerrådgivning innenfor juridiske spørsmål. Carsten Pihl bor ved Veståsen i Gjerdrum.

Huseiernes har 235.000 medlemmer i hele landet som bor i blokk, rekkehus og enebolig. Huseierne ivaretar norske boligeieres lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk og byggteknisk rådgivning til medlemmene.

 


Publisert: 07.01.2021 17:04:34
Sist endret: 07.01.2021 17:04