Innhold

Om forsikring

Det er mange av de som er berørt som har spørsmål om forsikring. Vi understreker at hver enkelt må ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å få klare svar på hva som gjelder for akkurat dere. 

- dette må du ordne med forsikringen: 

Når den akutte fasen har lagt seg, vil spørsmålet om forsikring og erstatning melde seg. Forsikringer vil dekke økonomiske tap, de dekker dessverre ikke tap av minner. Det er uansett viktig å få dekket de økonomiske tapene du har hatt, som gjør at verden går et lite skritt videre mot normalen. Dette og mange andre spørsmål kan du lese mer om i denne saken laget av Huseierne: 

Dersom du har andre spørsmål om forsikringsoppgjør bør du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for nærmere informasjon og følge rådene som er gitt i saken over. 

Informasjonsmøte med berørte skadelidt Gjerdrum 30.12.2020.pdf

Fredag 8. januar var Henning Simonsen og Espen Jensen fra Norsk Naturskadepool, som administreres av Finans Norge, på Kulturhuset på Gjerdrum. Der spilte de inn en video hvor de besvarer noen spørsmål som har kommet rundt forsikring i uken som har gått.

De oppfordrer at hver enkelt tar kontakt med sitt forsikringsselskap. Avtalen du har inngått med selskapet ditt avgjør hvordan skaden blir gjort opp og hvordan den beregnes.

Henning og Espen går gjennom spørsmål som har kommet inn rundt 5 minutter inn i videoen. Vi beklager litt dårlig lyd i videoen, en tekstet versjon kommer innen mandag 11. januar.

Se videoen her:

Finans Norge har samlet en rekke aktuelle spørsmål knyttet på sine nettsider:

Aktuelle spørsmål: https://www.finansnorge.no/tema/skadeforsikring/aktuelle-sporsmal-og-svar-etter-skredet-i-gjerdrum2/aktuelle-sporsmal-og-svar-etter-skredet-i-gjerdrum/

Finans Norge var også med på informasjonsmøtet som ble avholdt på Olavsgaard hotell for berørte av leirskredet 1. januar. Du kan lese mer og se opptak av det møtet her:

https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/hva-med-forsikringen-hva-kan-man-forvente-a-fa-dekket/

Alle i private boliger og virksomheter må ta kontakt med sine forsikringsselskap når det gjelder hjelp til midlertidig bosted, erstatning for innbo, løsøre og personlige eiendeler. Dette gjelder også kostnadene ifm evakuering og erstatning for bolig.

  • Alle i private boliger og virksomheter må ta kontakt med sine forsikringsselskap når det gjelder hjelp til midlertidig bosted, erstatning for innbo, løsøre og personlige eiendeler. Dette gjelder også kostnadene ifm evakuering og erstatning for bolig.
  • Norske forsikringsselskap er godt organisert med 24 timers alarmtjeneste og vil være i stand til å sikre raske utbetalinger til sine berørte kunder.
  • Kontaktinfo til norske forsikringsselskap er på hvert selskaps nettsider.
  • Berørte innbyggere som er uten forsikringsdekning må kontakte NAV for bistand.
  • Alle beboere på bo- og behandlingssenteret, i omsorgsboliger og foresatte for barn i barnehagen må kontakte sine respektive forsikringsselskap ved behov for å dekke eiendeler som er gått tapt på senteret eller i barnehagen.
  • Kommunen har en forsikring som dekker tap for beboere ved bo- og behandlingssenteret og i omsorgsboliger, samt ansatte og barnehagebarn som ikke har forsikringsdekning eller hvor egenandelen er høyere enn kommunens egenandel på NOK 4000 pr pers.

Spørsmål og svar om forsikring

Jeg har innboforsikring. Huset står uskadd, men jeg er evakuert. Det kan ta lang tid før jeg ka flytte tilbake. Hvordan skal jeg forholde meg? Kjøp av møbler? Kjøp av inventar? Kjøp av klær? Etc... 

Svar: Husforsikringen dekker tap av egen bolig og erstatningen beregnes tilsvarende det du kunne ha leid ut boligen eller leiligheten for. Dette kan for eksempel være 15.000 kr måneden.

Hvis du må leie for 18.000 kr i måneden, vil ditt innboselskap dekke 3.000 kr måneden – altså det overskytende.

Selskapene er anmodet om å være behjelpelig med evt. depositum eller garanti.

Det samme gjelder dersom du leier umøblert, da anmoder vi selskapene om å dekke rimelige og nødvendige utgifter til møbler og annet inventar – herunder klær.

Hvor lenge kan vi være her på hotellet før forsikringen trer i kraft?

Svar: Hotellutgiftene skal du som skadelidt ikke bekymre deg for. Den betales av kommunen og forsikringsselskapet.

Hva skjer om man har leid bolig og så får beskjed om at man kan flytte hjem?

Svar: Før du inngår kontrakt, kontakt og avklar med selskapet ditt. Hvis du kan flytte tilbake før leieperioden er over, avklarer du det praktiske med forsikringsselskapet. Du skal kunne flytte hjem når du får beskjed om det. Forsikringsselskapet dekker den avtalte leieperioden for leid bolig.

Hva om jeg har planlagt at jeg kan flytte hjem raskt, men får beskjed fra kommunen om at jeg må flytte til annen bolig og dermed ikke har noe sted å bo?

Svar: Da må du skaffe deg et midlertidig bosted. Lengden på en avtaleperiode, må du avklare med forsikringsselskapet.

Hva med dem som har mange møbler stående i en leilighet som man skal tilbake til, skal de leie leilighet og kjøpe nye møbler, eller leie møblert?

Svar: Vi anbefaler at du leier møblert. Hvis ikke du får til det, har vi anmodet selskapene om å dekke rimelige utgifter til møbler og annet nødvendig inventar.

 


Publisert: 07.01.2021 17:13:48
Sist endret: 13.01.2021 21:35