Ofte stilte spørsmål om og rundt leirskredet

Klikk på overskriften for informasjon om temaet.

Hvem har ansvar for å sikre eksisterende bebyggelse mot naturfare?

NVE har i dette brevet beskrevet ansvaret til grunneier, kommune og NVE når det gjelder sikring mot naturfare (klikk på teksten for å lese brevet).

Hvor kan jeg ringe?

Til høyre på denne side finner du all kontaktinformasjon rundt spørsmål om leirskredet 

Hva skjer videre i evakueringssonen? 

Redningsarbeidet er avsluttet og ingen får komme inn i området som fremdeles er evakuert før det blir vurdert som trygt. Autorisert personell har lov til å gå inn i området etter spesiell avtale og med tilstrekkelig sikring.

NVE jobber med å kartlegge grunnforholdene og deres vurderinger er førende for åpning og tilgang til områdene.

Jeg er evakuert og bor på hotel, men har nå fått bolig. Hva gjør jeg?

Svaret på dette er at du sjekker ut fra hotellet på vanlig måte. Kommunen vil be om lister fra hotellene.

Jeg får ikke varsling fra kommunen 

Vi ber alle innbyggere om å oppdatere informasjonen om seg selv i kommunens system for varsling. Dette gjelder spesielt deg som ikke har mottatt varsling fra kommunen de siste dagene. 

Situasjonen vi står i har avdekket mangler i systemet for varsling av innbyggerne. Dette skyldes mangler i kontaktopplysningene i systemet. Hver enkelt innbygger har mulighet til å oppdatere informasjonen selv på  «Norge.no». https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Anbefaler alle som ikke har fått varsling om å gå inn å registrere sitt mobilnummer og adresse via denne lenken https://www.varslemeg.no/

Er du bekymret for at dører og vinduer står åpne i huset som er evakuert?

Mannskapene fra Restverdiredning (RVR) har gått gjennom boenhetene med tanke på strøm og varmejustering, og blant annet sikringsskap, kaffetraktere, oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, støpsler og vann er sjekket. De har tatt seg av restavfall og matavfall og gjennomgått kjøleskap og frysere for mat som må kastes. Boenhetene er sikret, og vinduer og dører lukket og låst. 

RVRs arbeid kan du lese mer om i denne artikkelen som ble lagt ut 12. januar:  

https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/restverdiredningsarbeidet-i-gjerdrum/ 

Hva med dem som bor rett på utsiden av evakueringssonen? Er det trygt?

Evakueringssonen er satt på bakgrunn av faglige vurderinger og med store sikkerhetsmarginer. Dersom du ikke er evakuert, er det fordi det anses som trygt der du bor.

Jeg er evakuert og bor på hotel, men har nå fått bolig. Hva gjør jeg?

Svaret på dette er at du sjekker ut fra hotellet på vanlig måte. Kommunen vil be om lister fra hotellene.

Hvem betaler for oppholdet på hotell for evakuerte? 
 • Frem til og med 10. januar - er det kommunen som betaler for oppholdet på hotellene for de evakuerte. 
 • Fra og med 11. januar overtas dette av den enkeltes forsikringsselskap

De evakuerte må ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å avklare og avtale hotellperiodens lengde og videre fremdrift i skadeoppgjøret. Det er sendt ut informasjon til forsikringsselskapene om å ivareta de evakuerte så godt som mulig og spesielt de som fortsatt bor på hotell.

Savner du kjæledyr etter evakueringen?

Heldigvis er etter hvert de fleste kjæledyr hentet ut fra de områdene det har vært mulig å komme inn til, og gjenforent med sine eiere.

Savner du fremdeles kjæledyr etter evakueringen? Send en e-post til driftsko@gjerdrum.kommune.no.

Jeg har fått melding om at jeg kan flytte hjem, men synes det er for tidlig. Hva gjør jeg?

Etter hvert som evakueringssonen reduseres, vil folk få tilbud om å flytte hjem. Det kan være grunner til at folk er usikre på om de skal flytte hjem. Dersom dette gjelder deg må du ta kontakt med eget forsikringsselskap for å diskutere dekning av erstatningsbolig.

Dersom du har behov for noen å snakke med om uroen din, kan du kontakte hjelpetelefonen. Nummeret finner du i høyremenyen på temasiden Alt om leirskredet.

Hvor kan jeg få legetjenester?

Gjerdrum legesenter er tilbake i sine egne lokaler i Nystuen 1.

For mer informasjon se nettsidene til Gjerdrum legesenter

Hvordan ta vare på hverandre?

Vi har alle ulike måter å håndtere belastende hendelser på. Det som er best for deg trenger ikke å være den beste løsningen for andre. Vi reagerer ulikt. Se tips og råd fra Pårørendesenteret.

RVTS Øst har laget notater som beskriver hvordan vi reagerer på kriser og hvordan vi kan håndtere det. Klikk her for tilgang til notatene.

Er du evakuert og trenger klær og utstyr? Gaver til evakuerte?

Røde Kors har håndtert utdeling av klær og utstyr til evakuerte. De har ikke lenger faste åpningstider. Dersom du ønsker konktakt, se facebook-siden til Nannestad og Gjerdrum Røde Kors 

Dere som fremdeles har ting å gi bort, kan bruke Gjerdrumshjelpen på Finn eller lokale facebook-grupper til dette. 

Pengegaver?

Pengegaver håndteres av Ressursnettverket for barn og unge (RBU).

RBU er en veldedig organisasjon som er tilknyttet Gjerdrum idrettslag og samarbeider tett med kommunen for å bistå familier som har behov for bistand.

 • Vippsnummer til RBU er: 514056
 • Kontonummer til RBU er: 1503.15.65895

Tilbud om husrom?

Har du husrom til disposisjon? Gjerdrum kommune har ikke kapasitet til å håndtere formidling av husrom og annet.

Finn.no har derfor tilrettelagt for at det kan legges ut annonser for både å be om hjelp til husrom og andre ting. Siden på finn heter Gjerdrumhjelpen

Forsikring?

Dersom du har spørsmål om forsikringsoppgjør, må du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for nærmere informasjon. Finans Norge har holdt en presentasjon rundt dette på informasjonsmøte.

Bistand til å skaffe bolig eller husrom?

Det kommer mange henvendelser til skredtelefonen og til hjelpetelefonen med spørsmål om bolig. Her er en liste med tips i prioritert rekkefølge til hva som kan gjøres først.

 • Først må man avklare egen boligforsikring og innboforsikring
 • Bruk Finn.no og holde deg oppdatert på boligmarkedet (her finner du også Gjerdrumshjelpen). Det er dessverre få boliger tilgjengelig i Gjerdrum nå, det oppfordres til å vurdere bolig i omkringliggende kommuner
 • Har du familie eller venner som kan hjelpe deg i prosessen?
 • Ved behov for tilpassede boliger/tilrettelagte bolig/ behov for tjenester er dette en sak for Mottak og utredning
 • Utover det vil NAV selvsagt bistå de som ikke har mulighet til dette selv.
Huseierne besvarer dine spørsmål.

Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle som eier sin egen bolig, sameier, borettslag og gårdeiere. Carsten Pihl, sambygding og forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, informerer i en egen film: Se informasjonsfilm

For sykehjemsbeboere og beboere i omsorgs- og gruppeboliger som måtte evakuere og som ikke fikk med seg personlige ting som hygieneartikler eller klesskift, tillater Protector at hver beboer kan benytte inntil 3 000 kr til å kjøpe det mest nødvendige inntil det eventuelt blir mulig å hente ut noe fra boligene.

Dette gjelder beboere på følgende adresser:

 • Nystuen 1 (sykehjemmet, omsorgsboligene og Nystuen gruppebolig)
 • Nystuen 3, 5, 7, 9, 11, 13 og Nystuen 15 (Syverenheten) 

Behov må meldes til kommunen på denne e-post-adressen Meldingsansvarlig@gjerdrum.kommune.no 

De som har innboforsikring eller hjemforsikring, må også kontakte egne forsikringsselskap og melde skaden og behovet.

Andre spørsmål og svar om forsikring

Flere spørsmål og svar om forsikring er samlet under menypunktet forsikring på forsiden - se her

Post?

Evakuerte innbyggere må melde adresseendring til posten. Dette kan gjøres via kundeservice i posten, og de vil da gi evakuerte avtale om gratis omadressering/oppbevaring i en periode. 

Omadressering av post gjør at det tar lenger tid før du får posten din. Posten gir derfor råd om å melde adresseendring også til de som sender deg post regelmessig, f.eks. abonnementer, bank og andre.

 • Har du fått ny adresse, melder du inn denne.
 • Bor du midlertidig hos privatpersoner, må du melde inn c/o-adressering.
 • Evakuerte som er innlosjert på Olavsgaard, Clarion eller Scandic må melde inn oppbevaring av post. Adressert brevpost kan hentes mandag-fredag klokken 10.00–14.00 ved Jessheim Distribusjon, Slettaveien 1, 2067 Jessheim.

Postbudene vender tilbake og leverer i postkassene etter hvert som områder frigjøres.

Posten melder at det kommer mye post, og det er viktig at de som har bestilt oppbevaring henter posten regelmessig.

Midlertidig postadresse kan også meldes i det sentrale folkeregisteret.


Publisert: 01.01.2021 16:38:54
Sist endret: 01.12.2022 11:55