Ofte stilte spørsmål om og rundt leirskredet

Sjekk alle ofte-stilte-spørsmål her, finner du ikke svaret på det du lurer på kan du gå tilbake til første spørsmål igjen.

Hvor kan jeg ringe?

Til høyre på denne side finner du all kontaktinformasjon rundt spørsmål om leirskredet 

Hva skjer videre i evakueringssonen? 

Redningsarbeidet er avslutet og det eneste som vi kan si for sikkert i dag er at ingen får komme inn i evakueringssonen før det blir vurdert som trygt.

NVE jobber med å kartlegge grunnforholdene og deres vurderinger er førende for åpning og tilgang til områdene.

Hvilke områder arbeides det med pr. d.d.?

Det jobbes parallelt i hele området for å lære mest mulig om skredområdet med tanke på langsiktig arbeid. Skoleområdet er prioritert, og det jobbes også videre med øvrige nordlige områder og sørover mot skredgropen

Jeg er evakuert og bor på hotel, men har nå fått bolig. Hva gjør jeg?

Svaret på dette er at du sjekker ut fra hotellet på vanlig måte. Kommunen vil be om lister fra hotellene.

Jeg får ikke varsling fra kommunen 

Vi ber alle innbyggere om å oppdatere informasjonen om seg selv i kommunens system for varsling. Dette gjelder spesielt deg som ikke har mottatt varsling fra kommunen de siste dagene. 

Situasjonen vi står i har avdekket mangler i systemet for varsling av innbyggerne. Dette skyldes mangler i kontaktopplysningene i systemet. Hver enkelt innbygger har mulighet til å oppdatere informasjonen selv på  «Norge.no». https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Anbefaler alle som ikke har fått varsling om å gå inn å registrere sitt mobilnummer og adresse via denne lenken https://www.varslemeg.no/

Når kan de som er evakuert hente ut viktige eiendeler?

De evakuerte som har viktige eiendeler som ønskes uthentet fra deres hjem kan kontakte skredtelefonen 902 68 874 og melde sitt behov. Dette gjelder KUN eiendeler som man ikke kan ordne seg på andre måter og som er nødvendig i hverdagen.

Det vil bli vurdert mulighet for uthenting på hver adresse, og man må være forberedt på at det er flere adresser som ikke anses som trygge for slike oppdrag. 

Er du bekymret for at dører og vinduer står åpne i huset som er evakuert?

Strøm, vann, mat og avfall samt sikring av boenheten

Mannskapene fra Restverdiredning (RVR) vil gå gjennom boenhetene med tanke på strøm og varmejustering, og blant annet sikringsskap, kaffetraktere, oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, støpsler og vann vil sjekkes. De vil ta seg av restavfall og matavfall og gjennomgå kjøleskap og frysere for mat som må kastes. Boenhetene vil til slutt bli sikret, og vinduer og dører lukkes og låses. 

Dette pågående arbeidet og progresjon kan du lese mer om i denne artikkelen som ble lagt ut den 12. januar:  

https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/restverdiredningsarbeidet-i-gjerdrum/ 

Hva med dem som bor rett på utsiden av evakueringssonen? Er det trygt?

Evakueringssonen er satt på bakgrunn av faglige vurderinger og med store sikkerhetsmarginer. Dersom du ikke er evakuert, er det fordi det anses som trygt der du bor.
På grunn av den pågående situasjonen vil ikke NVE eller kommunen ha kapasitet til å besvare enkelthenvendelser. Det vil komme oppdatert informasjon om evakueringssonen over tid.

Hvor lenge vil jeg være evakuert?

Det jobbes med å innskrenke evakueringssonen så snart vi vet at det er trygt. Vi vet ikke når disse beslutningene blir tatt. De som har bolig i områder som endrer status vil få beskjed umiddelbart.

Når kan jeg komme inn for å hente ting hjemme?

Ingen kan gå inn i evakueringssonen uten følge fra politiet. Det vil bli lagt en plan for å følge folk til de eiendommene der det regnes som trygt. Denne planen vil først utarbeides når redningsarbeidet er avsluttet og NVE har gjort sine vurderinger av grunnforholdene. 

Hva skjer med tjenestene i kommunen? Kommer skole, helse og omsorg og andre tjenester til å drives som normalt?

Vi har laget en samleside om tjenestene i kommunen. Denne vil oppdateres fortløpende, https://www.gjerdrum.kommune.no/virksomheter/alt-om-leirskredet/informasjon-om-tjenestet/

Jeg er evakuert og bor på hotel, men har nå fått bolig. Hva gjør jeg?

Svaret på dette er at du sjekker ut fra hotellet på vanlig måte. Kommunen vil be om lister fra hotellene.

Hvem betaler for oppholdet på hotell for evakuerte? 
 • Frem til og med 10. januar - er det kommunen som betaler for oppholdet på hotellene for de evakuerte. 
 • Fra og med 11. januar overtas dette av den enkeltes forsikringsselskap

De evakuerte må ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å avklare og avtale hotellperiodens lengde og videre fremdrift i skadeoppgjøret. Det er sendt ut informasjon til forsikringsselskapene om å ivareta de evakuerte så godt som mulig og spesielt de som fortsatt bor på hotell.

Savner du kjæledyr etter evakueringen?

Heldigvis er etter hvert de fleste kjæledyr hentet ut fra de områdene det har vært mulig å komme inn til, og gjenforent med sine eiere.

Savner du fremdeles kjæledyr etter evakueringen? Send en e-post til driftsko@gjerdrum.kommune.no.

Kommer du hjem fra ferie til en bolig som ligger i evakueringsområdet?

De av dere som kommer hjem fra ferie til en bolig som ligger i evakueringsområdet og trenger annet sted å bo. Dere kan møte direkte på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Jeg har fått melding om at jeg kan flytte hjem, men synes det er for tidlig. Hva gjør jeg?

Etter hvert som evakueringssonen reduseres, vil folk få tilbud om å flytte hjem. Det kan være grunner til at folk er usikre på om de skal flytte hjem. Dersom dette gjelder deg må du ta kontakt med eget forsikringsselskap for å diskutere dekning av erstatningsbolig.

Hvor kan jeg få legetjenester?

Gjerdrum legesenter flytter midlertidig inn i helsestasjonens lokaler i det tidligere bankbygget (Ask 62, 2022 Gjerdrum) sentralt på Ask, inntil videre. Vi håper å kunne åpne onsdag 13.01.2021.

Åpningstid vil bli 08-20 mandag til torsdag, 08-16 fredager. Midlertidig telefonnummer er 92 99 19 99.

For mer informasjon se nettsidene til Gjerdrum legesenter

Hvordan ta vare på hverandre?

Vi har alle ulike måter å håndtere belastende hendelser på. Det som er best for deg trenger ikke å være den beste løsningen for andre. Vi reagerer ulikt. Se tips og råd fra Pårørendesenteret.

Er du evakuert og trenger klær og utstyr? Gaver til evakuerte?

Røde Kors deler ut klær og utstyr til evakuerte som trenger det. Utlevering er flyttestengt til over helgen, og åpner igjen på Lyngås, Øyungveien 3, Holter, mandag 25. januar. Se facebook-siden til Nannestad og Gjerdrum Røde Kors 

Dere som fremdeles har ting å gi bort, kan bruke Gjerdrumshjelpen på Finn eller lokale facebook-grupper til dette. Røde Kors har ikke kapasitet til å ta i mot mer nå.

Pengegaver?

Kommunen har ikke anledning til å organisere dette, men det ønsker og kan Ressursnettverket for barn og unge (RBU).

RBU er en veldedig organisasjon som er tilknyttet Gjerdrum idrettslag og samarbeider tett med kommunen for å bistå familier som har behov for bistand.

 • Vippsnummer til RBU er: 514056
 • Kontonummer til RBU er: 1503.15.65895
Strøm?

Følg med på elvia.no evt. ring 22441040.

Vann 

Kommuneoverlegen i samråd med Mattilsynet opphevet kokevarsel for alle abonnenter i Gjerdrum kommune. Alle vannprøver fine. Bor du i kommunen uten å ha fått varsel?

Da ber vi deg oppdatere informasjonen om deg selv i vårt system https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/har-du-ikke-fatt-varsling-fra-kommunen/


Tilbud om husrom?

Har du husrom til disposisjon? Gjerdrum kommune har ikke kapasitet til å håndtere formidling av husrom og annet.

Finn.no har derfor tilrettelagt for at det kan legges ut annonser for både å be om hjelp til husrom og andre ting. Siden på finn heter Gjerdrumhjelpen

Forsikring?

Dersom du har spørsmål om forsikringsoppgjør bør du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for nærmere informasjon. Finans Norge har holdt en presentasjon rundt dette på informasjonsmøte.

Bistand til å skaffe bolig eller husrom?

Det kommer mange henvendelser til skredtelefonen og til hjelpetelefonen med spørsmål om bolig. Her er en liste med tips i prioritert rekkefølge til hva som kan gjøres først.

 • Først må man avklare egen boligforsikring og innboforsikring
 • Bruk Finn.no og holde deg oppdatert på boligmarkedet (her finner du også Gjerdrumshjelpen). Det er dessverre få boliger tilgjengelig i Gjerdrum nå, det oppfordres til å vurdere bolig i omkringliggende kommuner
 • Har du familie eller venner som kan hjelpe deg i prosessen?
 • Ved behov for tilpassede boliger/tilrettelagte bolig/ behov for tjenester er dette en sak for Mottak og utredning
 • Utover det vil NAV selvsagt bistå de som ikke har mulighet til dette selv.
Huseierne besvarer dine spørsmål.

Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle som eier sin egen bolig, sameier, borettslag og gårdeiere. I dagens informasjonsmøte får vi besøk av Carsten Pihl, sambygding og forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne. 

Se informasjonsfilm

For sykehjemsbeboere og beboere i omsorgs- og gruppeboliger som måtte evakuere og som ikke fikk med seg personlige ting som hygieneartikler eller klesskift, tillater Protector at hver beboer kan benytte inntil 3 000 kr til å kjøpe det mest nødvendige inntil det eventuelt blir mulig å hente ut noe fra boligene.

Dette gjelder beboere på følgende adresser:

 • Nystuen 1 (sykehjemmet, omsorgsboligene og Nystuen gruppebolig)
 • Nystuen 3, 5, 7, 9, 11, 13 og Nystuen 15 (Syverenheten) 

Behov må meldes til kommunen på denne e-post-adressen Meldingsansvarlig@gjerdrum.kommune.no 

De som har innboforsikring eller hjemforsikring, må også kontakte egne forsikringsselskap og melde skaden og behovet.

Andre spørsmål og svar om forsikring

Flere spørsmål og svar om forsikring er samlet under menypunktet forsikring på forsiden - se her

Post?

Evakuerte innbyggere må melde adresseendring til posten. Dette kan gjøres via kundeservice i posten, og de vil da gi evakuerte avtale om gratis omadressering/oppbevaring i en periode. 

Omadressering av post gjør at det tar lenger tid før du får posten din. Posten gir derfor råd om å melde adresseendring også til de som sender deg post regelmessig, f.eks. abonnementer, bank og andre.

 • Har du fått ny adresse, melder du inn denne.
 • Bor du midlertidig hos privatpersoner, må du melde inn c/o-adressering.
 • Evakuerte som er innlosjert på Olavsgaard, Clarion eller Scandic må melde inn oppbevaring av post. Adressert brevpost kan hentes mandag-fredag klokken 10.00–14.00 ved Jessheim Distribusjon, Slettaveien 1, 2067 Jessheim.

Pakker som lå på Gjerdrum Post i Butikk før raset blir mulig å hente t.o.m lørdag 16.01. 

Pakker som er registrert ankommet Coop Extra i Holter Post i Butikk blir liggende der. Hvis noen ønsker dem oversendt til Gjerdrum Post i Butikk, må dette meldes til Postens kundeservice tlf 22 03 00 00. Mottaker får da ny melding når de ankommer Gjerdrum, normalt tar det 1-2 dager.       

Postbudene vender tilbake og leverer i postkassene etter hvert som områder frigjøres.

Posten melder at det kommer mye post, og det er viktig at de som har bestilt oppbevaring henter posten regelmessig.


Publisert: 01.01.2021 16:38
Sist endret: 27.01.2021 14:19