Innhold

Kart over evakuerte områder per 9. september 2021 

Om områdene som frigis øst for fylkesvei 120 skriver NVE:

«Det understrekes at det ligger skredmasser i store deler av området hvor det anbefales at evakueringen kan oppheves. Disse massene kan være svært bløte og lite egnet for ferdsel. Det kan blant annet være fare for å sette seg fast eller synke.» 

Kommunen har satt opp skilt som varsler om at det kan være utrygt å ferdes i området. Vi anbefaler at foreldre snakker med barn som kan ferdes i området, om denne advarselen.

Evakueringsområde 09.09.21

 

Evakuering

Slik ble evakurering gjennomført.


Publisert: 01.01.2021 16:59:52
Sist endret: 08.09.2022 11:05