Innhold

Medvirkningsportalen

Prosjektet Gjerdrum - veien videre har en egen portal med informasjon om arbeidet. I portalen inviteres det også til innspill og medvirkning fra innbyggere og andre interesserte.

Klikk her for å komme til medvirkningsportalen.

Strategiprosessen

Dokumenter fra arbeidet:

Gjerdrum - veien videre. Scenarier og strategi for fremtiden.

Innspill om etterbruk av skredområdet.

Nyhetssaker om Gjerdrum - veien videre

Lenker til nyhetssaker om temaet:

Rapport fra strategiprosessen, 05.01.2022

Prosjekt reetablering av skredområdet, 15.10.2021

Sak om medvirkningsportalen, 23.06.2021

Presentasjon av programmet, 09.04.2021

Filer som brukes i medvirkningsportalen

Gå til medvirkningsportalen for å lese om disse dokumentene.

Aktivitetsoversikt våren 2022

Aktivitetsoversikt høsten 2021

Bilder:

22 01 18 Holmen - østkanten

22 01 12 skredområdet

5512 nordgropa

Veisystem mm


Publisert: 05.01.2022 12:12:49
Sist endret: 28.02.2022 12:00