Innhold

15.01.21 - Politiet innskrenker evakueringsområdet 

Politiet har fredag kveld godkjent NVEs anbefalinger om innskrenkning av evakueringsområde øst for fv 120 fra og med rundkjøringen og Fjælstadgrenda til Hønsigutua, det som omtales som delområde C.

NVE skriver i sin anbefaling: «Basert på grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering anbefaler Multiconsult og NGI at evakuering av delområde C kan oppheves, og at området kan tas i bruk. Anbefalingen bygger på resultater fra utførte felt- og laboratorieundersøkelser, som viser at det ikke er påvist kvikkleire i borpunktene langs Fv 120 på strekningen fra avkjøring til Hønsigutua og til rundkjøringen med avkjøring til Fjælstadgrenda. NVEs anbefaling er følgelig at evakuering av delområde C nå kan avsluttes. Vi anbefaler at vestre del av rundkjøringen holdes stengt, for å begrense allmenn trafikk inn i et område som ligger nært selve skredkanten.»

Evakueringen av dette området oppheves fredag kveld og kommunen varsler beboerne om dette.

Det gjøres samtidig en justering i området sør for skredområdet, langs Ulvedalsbekken og mellom Flatbyvegen og Asmyr. NVE skriver at området kan frigis for det ikke er bebyggelse innenfor området, det er ikke risiko for at vannet kan stige så høyt at det påvirker noe av bebyggelsen rundt, ettersom det er overløp i området ved Fv 120, og at det ikke er økt fare i dette området ved forventet skredutvikling fra brattkantene etter skredet 30.12.2020. Justering av sperringer i dette området vil bli utført så snart som mulig.

NVE minner samtidig om at området med skredmasser, inkludert utløpsområdet mot øst, til dels har tykke og ustabile avsetninger og at det er høy risiko ved å krysse sperrebånd/gjerder og bevege seg inn i dette området.


08.01.21 kl. 10.00 - Evakuering opphevet i deler av Ask sentrum

Evakuerte som er hjemmehørende i området ved barneskolen, Herredshuset, boligområdet Hønsisletta sør for skolen og Fv120 fra Gjerivegen sørover til og med avkjøring til Hønsigutua, samt Vestvang-området, kan fra og med fredag 8. januar kl. 10.00 flytte tilbake til sine hjem.
Det er ikke lov å passere sperringer, eller på noen annen måte ta seg inn i området eller boligene før det angitte tidspunktet. Les hele saken

De som nå får flytte hjem har mottatt en SMS fra kommunen. Bor du i disse områdene uten å ha fått varsel? Da ber vi deg ta konakt med oss og eventuelt oppdatere informasjonen om deg selv i vårt system for å bli varslet.

03.01.21 kl. 16.30 - Evakueringen av Kogstad er opphørt

Evakueringen av Kogstad er opphørt etter at Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) har besluttet at det er trygt å vende hjem. 

Beboerne det gjelder skal være informert av kommunen via sms/talemelding/e-post. 

Dersom du bor i området der evakueringen er opphevet, men ikke har fått varsling fra kommunen, ta kontakt på 66 10 60 00.

Her kan du lese hvilke vurderinger som er gjort : https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/nve-fortsetter-bistand-i-redningsarbeid-og-vurdering-av-evakuerte-omrader/

01.01.21 kl. 23.00 - Kommer du hjem fra ferie til en evakuert bolig?

De av dere som kommer hjem fra ferie til en bolig som ligger i evakueringsområdet og trenger annet sted å bo. Dere kan møte direkte på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

31.12.20 kl. 00.02 - Informasjon til evakuerte

Personer som er blitt evakuert fra skredområdet, som ikke er innlosjert på hotell av kommunen og som ikke er registrert ved Gjerdrum ungdomsskole, bes melde fra til politiet om sin status på telefon 02 800.

30.12.20 kl. 13.17 - Kart over hvilke områder per nå som skal evakueres

Kartet viser hvilke områder som skal evakueres, kartene oppdateres ved behov

Hvis du befinner deg innfor ett av områdene som er skravert med farge, må du snarest mulig komme deg ut av det området.

Områdene utenfor det skraverte, anses som trygge områder.

De som kan evakuere selv, må ta korteste sikre vei ut av området til valgt evakueringshotell. Fra  Ask kan dere kjøre Gjerivegen/Kløftavegen mot Kløfta eller FV 120 Holter. De som befinner seg sør for rasområdet, må kjøre sørover mot Lillestrøm. Evakueringssenter er Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Dersom du ikke har noen mulighet for transport, kontakt telefon nr. 481 97 955/902 68 874.

Ingen må oppsøke rasområdet. 

Se og informasjon på Politiet.no.


Publisert: 01.01.2021 16:57:46
Sist endret: 16.01.2021 10:07