Innhold

Utleie av kommunale lokaler

Nytt utleiereglement og prisliste ble vedtatt av kommunestyret 07.06.2017. Utleiereglement og prisliste gjelder fra vedtaksdato for skolelokaler og for nye leieavtaler på kulturhuset. Allerede booket utleie på kulturhuset reguleres etter eksisterende regelverk og priser fram til 31.12.2017. Fra og med 01.01.2018 gjelder nytt regelverk og priser for alle leieforhold.

Utleiereglement for lokaler, bygg og utstyr i Gjerdrum kommune

Prisliste for leie av kulturhuset


Publisert: 18.10.2017 09:18:14
Sist endret: 18.10.2017 09:18