Innhold

Kulturhusets historie

Gjerdrum Kulturhus A/S ble registrert i Brønnøysundregisteret i 1993. I 1994 startet første byggetrinn av kulturhuset, andre byggetrinn i 1999, og tredje byggetrinn startet i 2011/2012. Arbeidet ble avsluttet høsten 2014.

Dugnadstanken var sterk allerede fra starten av. Lag og foreninger kunne bli medeiere enten gjennom økonomiske innskudd, dugnadsarbeid eller materialgaver. Målet var å muliggjøre et rikere kultur- og foreningsliv i Gjerdrum, samtidig som man skulle bidra til et trivelig og levende sentrum i Ask.

Dugnadsinnsatsen på første byggetrinn var enorm, det ble gjennomført nesten utelukkende med dugnadshjelp. Man opplevde også et stort engasjement rundt dugnadsarbeidet i andre byggetrinn, og i tredje og siste runde, var det heller ikke vanskelig å få gaver, rabatter og dugnad med og uten maskiner. Man kan trygt si at Gjerdrum Kulturhus ble bygget for og av innbyggerne i Gjerdrum.

Fra og med 01.07.2017 ble Gjerdrum kulturhus kommunalt, og slik huset fremstår i dag er det i alt 14 rom i størrelsesordenen 14 m² - 305 m² der vi kan by på blant annet biljard, festivaler, dans, konserter og utstillinger. Du har også anledning til å leie rom og utstyr til ulike anledninger. Sjekk ut mer om utleie på disse sidene.

Kontaktinformasjon

Telefon: 950 02 928

Epost

Gjerdrum kulturhus
Asktorvet 3
2022 Gjerdrum


Publisert: 17.10.2017 13:39:34
Sist endret: 05.03.2020 12:54