Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Epost

Telefon: 950 02 928

Kulturhusets egne nettsider

I kommunestyremøtet 14. 12.2016 ble det gjort vedtak om at kommunen skal ta over kulturhuset. Dette skjer fra og med 01.07.2017, hvis alt går etter planen. Kommunen er nå i dialog med de andre eierne av huset i forhold til prosessen rundt overtakelsen.

Huset drives som i dag frem til kommunal overtakelse. Booking og andre henvendelser gjøres på 950 02 928 eller på epost.  

Kulturhuset er et viktig bygg, som mange har et nært forhold til. Kommunen ønsker å bygge videre på dette gjennom god dialog med brukere og andre interessenter i arbeidet med å utvikle huset. Huset skal drives videre som en levende storstue for hele bygda. I første omgang er det ikke snakk om å gjøre store grep, men videreføre alt som er bra.

Som et ledd i kommunal overtakelse skal regler og priser for leie av kommunale lokaler revideres (også skolelokalene). Dette skal et politikerutvalg jobbe med.

Mulig kafédrift er et spørsmål mange er engasjert i. Kommunen ønsker å se på muligheten for å få drift i kafeen og vil trolig komme med en utlysning vedrørende dette i løpet av våren 2017.

I budsjettet som ble vedtatt er det rom for å ansette én person i forbindelse med driften av kulturhuset. Astrid Moseng vil fra og med høsten 2017 være administrativ leder for huset. Tekniske tjenester, økonomikontoret og resten av virksomhet for kultur i kommunen vil også bli knyttet tett opp mot videre drift. Frivillige som ønsker å gjøre en innsats for og med huset bes ta kontakt.

Ask Billiard Club fortsetter sin virksomhet på kulturhuset inntil videre.

 

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med kultursjef Amund Oserud Bentzen: 

Telefon: 66 10 60 00

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Besøksadresse: Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum