Innhold

Hva er Frivilligsentralen?

Frivilligsentralen skal først og fremst være med og skape gode møteplasser i nærmiljøet. Den skal være et formidlingspunkt mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som trenger litt støtte og hjelp. Den skal også bidra til å skape gode samarbeidsmuligheter og arenaer for alle frivillige organisasjoner. Frivilligsentralen er en selvstendig enhet som bygger på engasjement og motivasjon. 

Har du ideer til frivillig tiltak eller aktiviteter som kan gjøre nærmiljø bedre, ta kontakt med din lokale sentral.

Sentralene trenger alltid nye samarbeidspartnere enten det er lag/foreninger, enkeltmennesker eller organisasjoner.

Vi legger vekt på...

Frivilligsentralen er en møteplass og arena for frivillig arbeid. Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid med organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige. Sentralen skal være en aktiv støttespiller for å skape et godt og levende lokalmiljø. Alle som ønsker kontakt er velkommen uansett alder, kjønn og etnisk tilhørighet. De frivillige hjelperne har taushetsplikt.

Vil du -

  • bruke litt av din tid sammen med andre i ditt lokalmiljø?
  • gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?
  • gi litt av din tid til å gjøre livet lettere og mer meningsfylt for andre?
  • være med på å sette dine egne og andres ideer ut i livet?

Har du -

  • lyst til å bli med oss på ”laget” som frivillig hjelper?

Svarer du ja, håper vi at du tar kontakt med oss! Per i dag har vi over 80 frivillige i staben, og de er med på å gjøre vår frivilligsentral til en aktiv og spennende møteplass med mange oppgaver og tilbud. Hvis du trenger hjelp, ikke vær redd for å ta kontakt, vi vil gjøre vårt ytterste for å formidle hjelp til deg. 

Vedtekter for Gjerdrum Frivilligsentral

Her kan du lese vedtektene!

Aktivitetstilbud

Dagravn

Dagravning er et trygghetsfremmende nærmiljøtiltak. Alle dagravner skal være uniformert med særskilt merket refleksvest.

Som dagravn kan vi blant annet tilby deg/dere:

  • Å bli kjent med andre beboere i bygda
  • Å bli kjent med barna/ungdommen.
  • God mosjon. Noen å gå sammen med.
  • Forebygge vårt eget lokalmiljø.

Vi ønsker kontakt med deg som har mulighet til å vandre på dagtid, ung som gammel, men over 18 år.
Har du ca 1 timer en gang i blant for en spasertur? Bli med i dagravngruppa vår – Vi trenger deg! 

Kantinehjelp

Mjølkerampa leverer mat til kantina på ungdomsskolen. 4 frivillige er med og selger mat til elevene mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 11.00 til 12.00. Her trenger vi ekstrahjelp/vikarer. 

Praktisk arbeid for eldre/enslige

Mange hjemmeboende eldre kan trenge litt hjelp med praktisk arbeid og småreparasjoner i hjemmet. Det kan være seg hjelp til å måke snø, hagearbeid, skifte lyspærer, hjelp til å handle eller følge og skyss til tannlege, lege etc. De frivillige tjenestene er ment å være gratis, men uten utlegg for den enkelte hjelper. Brukerne dekker utgiftene du måtte ha til bensin og lignende. Vi trenger flere som kan hjelpe til med slike småjobber, så har du lyst til å bidra her ta kontakt med frivilligsentralen.

 

Datakura/iPadkurs

Frivilligsentralen arrangerer med jevne mellomrom datakurs. Følg med på nettsider/facebook/og oppslag på Frivilligsentralen for informasjon om dette. 

Herretreff

Møteplass for karer tirsdager i partallsuker fra kl 11.00. Her drikkes det kaffe og nye og gamle verdensproblemer diskuteres. Det serveres kaffe og vaffel for kr 30,-.

Åpen Frivilligsentral

Vi har «Åpen Frivilligsentral» hver onsdag fra kl. 11.00. Dette er et uformelt sosialt og hyggelig møtested hvor man bare kan komme for å hygge seg og slå av en prat! Våre vertinner byr på kaffe og vaffel til kr 30.-. 

Turgruppe/gågruppe 

Oppmøte på Toriskolen hver onsdag kl 10.00. Kle deg etter forholdene og bli med! Etter turen er alle velkomne på kaffe/affeltreff og sosialt samvær inne på Frivilligsentralen. Pris kr 30,-

Torsdagsklubben

Møteplass for seniordamer hver torsdag fra kl 10.00 - 14.00. Det serveres kaffe/kaker og et varmt måltid midt på dagen. 

Miljøgruppa

Gruppe som samler søppel og holder Ask sentrum rent.

Kulturgruppa

Denne gruppen består av menn som tar på seg oppdrag med små og større oppgaver. Alt fra snekring til rydding av stier i skogen. Gruppa møtes annenhver tirsdag på Frivilligsentralen i oddetallsuker til prat/planlegging/kaffe og vafler.

 

Handletur

Annenhver fredag i partallsuker kjører 5 frivillige hver sin gruppe med hjemmeboende eldre til Romerikssenteret for å handle. Handleturen avsluttes med sosialt samvær på Romerikssenterets kafé. Ta kontakt med Frivilligsentralen hvis du ønsker å være med på handletur!

Knivgruppa

Kniv-/treskjæring- og sløydgruppa som møtes i sløydsalen på Veståsen skole hver tirsdag kl 18.00.

Dersom du er interessert, ta kontakt med Frivilligsentralen.

Kvinnenettverk

Kvinnenettverket i Gjerdrum er en møteplass for kvinner fra alle kulturer. Det er et sted å bli kjent, utveksle ideer, lære noe nytt, ha det hyggelig, en time-out i hverdagen. Nettverket er et samarbeid mellom NAV Gjerdrum og Frivilligsentralen. Gruppa møtes 1-2 ganger i måneden. For mer informasjon kontakt Sigrunn Aarseth på tlf: 48171846.

 

Leksegruppe for flyktningebarn

Hver onsdag mellom kl 16.00 og 18.00 har vi leksegruppe for flyktningbarna. Her er det frivillige som hjelper barna med ukas lekser. Kan du tenke deg å bidra her ta kontakt med frivilligsentralen.

Kontaktinformasjon Gjerdrum frivilligsentral

Telefon: 66 10 62 52 eller 480 92 599

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Besøksadresse: Askhøgda 3 (Gjerdrum kulturhus), 2022 Gjerdrum

Epost: frivillig@gjerdrum.kommune.no

 

 

Her finner du oss

 

 


Publisert: 18.11.2016 14:24:47
Sist endret: 11.10.2021 14:33