Innhold

Til barn og unge - leirskredet - hva skjer?

Følg med på denne siden - her vil vi oppdatere med relevant informasjon som berører barn og unge i Gjerdrum i denne spesielle tiden. 

Informasjon til foresatte:

Åpning av Gjerdrum barneskole etter evakuering i forbindelse med leirskredet.

Informasjonsfilm

Informasjon til barn og foresatte

Hannah intervjuer Paul Christen fra NVE i forbindelse med informasjon rundt evakueringen av Ask og skolestart. 

Her får du fin informasjon fra NVE, som kan gi deg trygghet og svar på spørsmål rundt dette. 

 

Trenger du noen å snakke med? 

 • Ring vår hjelpetelefon 481 11 436 (mandag til fredag klokken 10.00 - 18.00)
 • Helsestasjon for ungdom: 97 09 24 79
 • Følg Helsesøstra (Gjerdrum) på snap og ta kontakt der: Helsesostera
 • Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.
 • Fritidstjenesten 92298474 / insta: klubbengjerdrum
 • Politiet på 02800 Nødnummer 112.
 • Utekontakten Nannestad 915 94 501/482 60 512
 • Utekontakten Lillestrøm 469 34 634
 • Utekontakten Ullensaker 905 08 671

Aktiviteter for barn og unge i Gjerdrum nå

Fritidsklubben

Junior torsdager 18:00 – 21:00 

Vi er nå åpen hver torsdag 18-21 for alle elever i 4.-7.kl i Gjerdrum.

Det vil fra 1.november koste 10kr for å komme inn på klubben.

Det vil være kiosk, hvor det er mulighet for å kjøpe seg litt godteri og drikke.
(Vi tar kort og kontanter, ikke vipps)

ALLE MÅ REGISTRERE SEG NÅR DE KOMMER MED NAVN OG ET TLF TIL EN AV FORESATTE

 

Senior fredager 19:00 - 23:30

Vi er nå åpen hver fredag 19-23.30 for alle elever fra 8.klasse.

Det vil være kiosk, hvor det er mulighet for å kjøpe seg litt godteri og drikke.
(Vi tar kort og kontanter, ikke vipps)

ALLE MÅ REGISTRERE SEG NÅR DE KOMMER MED NAVN OG ET TLF TIL EN AV FORESATTE.

VELKOMMEN <3

Du finner også mer info på våre facebooksider.

Kniplia Skisenter

Åpent hver dag. Ukedager 18-21 og helg 11-16
https://www.facebook.com/kniplia/

Åslia Skisenter i Nannestad

Åpent 17:00 – 21:00
http://www.aaslia.no/

Skøytebaner
 • Veståsen skole
 • Gjerdrum barneskole (åpner i løpet av uka)
RBU

Bistår med sports - og fritidsutstyr
https://www.facebook.com/ressursnettverket
rbu@gil.no

Gjerdrum turlag

Tur og aktiviteter for unge voksne: https://gjerdrum.dntoslo.no/aktiviteter

Ungdomsrådet

https://www.instagram.com/gjerdrumungdomsrad/

Slik snakker du med barn og unge som har opplevd skredet i Gjerdrum

Dette intervjuet med NVE, kan gi deg trygghet og svar på spørsmål rundt leirskredet

Hannah intervjuer Paul Christen fra NVE i forbindelse med informasjon rundt evakueringen av Ask og skolestart.

Snakk med barn og ungdom om det de frykter

RVTS Øst bistår hjelpeapparatet i Gjerdrum i forbindelse med kvikkleireskredet og det er spesialrådgiver Nils Petter Reinholdt som er ansvarlig for RVTS Øst

Det henvises til Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress som har gode råd om hvordan snakke med barn og unge.

Snakk-med-barn-og-ungdom-om-det-de-frykter/

Hvordan reagerer barn og unge på kriser og katastrofer?

- I en krise kan barn og unge være både robuste og sårbare. Barn har stor motstandskraft når de blir beroliget av trygge og tilgjengelige voksne.

Notat fra RVTS: Barn og ungdoms reaksjoner på krise

https://www.psykososialberedskap.no/ 

Til foreldre og foresatte i barnehagene i Gjerdrum

Til foreldre og foresatte i barneskolene i Gjerdrum

Til foreldre og foresatte til ungdom i Gjerdrum

Information in foreign languages

skoleskriv_arabisk.pdf

Skoleskriv - Gjerdrum Kommune_TAMIL.pdf

Skoleskriv_EN.pdf

Skoleskriv_Filipino.pdf

Skoleskriv_Kurmanji.pdf

Skoleskriv_LATVISK.pdf

Skoleskriv_Polsk.pdf

Skoleskriv_RUSSISK.pdf

Skoleskriv_Somali.pdf

Skoleskriv_Vietnamesisk.pdf

 

Barn og unge i Gjerdrum

Gjerdrum kommune har et bredt fritids- og kulturtilbud for barn og unge. Vi jobber etter målsetningen om at "alle skal med". Nedenfor finner du informasjon om de ulike aktivitetstilbudene vi har for barn og ungdom i kommunen vår.

Kontaktinformasjon

Prosjektmedarbeider barn og unge: Vigdis Ringkilen, tlf: 915 13 087

mail: vigdis.ringkilen@gjerdrum.kommune.no  

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Besøksdresse: Gjerdrum ungdomsskole, Brådalsgutua 12, 2022 Gjerdrum

Ansatte

Emma Georgiev

Marte Strand Bjørndalen

Christian Strand Evensen

Vigdis Ringkilen

Ferietilbud

Jeg fant, jeg fant

RBU (Ressursnettverket for Barn og Unge) tilknyttet Gjerdrum idrettslag, fritidstjenesten og virksomhet for kultur i Gjerdrum kommune, frivillige lag og foreninger arrangerer sammen ferieaktiviteter for unge.

Dette er et gratis tilbud til alle barn og ungdom i høst, vinter og sommerferien hvert år. Les mer om aktivitetene her.

RBU

Ressursnettverket for Barn og Unge (RBU) er en uformell ressursgruppe som er organisert som en del av Gjerdrum IL.  Nettverket  jobber for å hjelpe barn og ungdom inn i fellesskapet, og sikre at alle får være med.  RBU kan bistå med å låne ut diverse sports- og fritidsutstyr samt dekke trenings- og påmeldingsavgifter for barn og unge som ikke har mulighet til å dekke dette selv. Les mer om RBU og følg oss gjerne på Facebook: RBU - Ressursnettverket for barn & unge

UKM

UKM Gjerdrum er for alle ungdommer i bygda som vil stå på scenen, vise film eller delta i kunstutstilling. Alle uttrykk er velkomne; musikk, dans, drama, kunst og håndverk, foto, tegning, maling, video, standup, skrivekunst, sjonglering m.m. 

Unge Arrangører

UKM arrangeres av ungdom. I Gjerdrum er det et eget Ungt Arrangørteam som lager UKM og som sørger for konserttilbud for ungdom hele året. Unge Arrangører er også ansvarlig for arrangementene Ungdomsfestival under Gjerdrumsfestivalen i juni og Ungkveld under Kulturuker i oktober.

Hvis du vil vite mer om hvordan du kan bli med i Ungt Arrangørteam så sender du en  epost til Kjersti Eskild Havenstrøm.

Du kan lese mer om UKM Gjerdrum her.

Oversikt over lag og foreninger

Lag og foreninger i Gjerdrum kommune

 


Publisert: 15.11.2016 08:46:09
Sist endret: 22.10.2021 08:23