Innhold

I hver kommune skal det være et valgstyre som velges av kommunestyret. Valgstyret er som regel personidentisk med formannskapet, og er aktive de årene det er Stortings- og Sametingsvalg eller Kommune- og Fylkestingsvalg.


Publisert: 22.12.2016 10:54:11
Sist endret: 22.12.2016 10:55