Innhold

ROAF har utarbeidet en ny renovasjonsteknisk veileder som finnes digitalt på vår nettside: 

Les her

Veilederen er kun å finne digitalt på ROAF sin nettside. Dette for å sikre leseren at tilgjengelig versjon alltid er siste oppdaterte.

Veilederen er utarbeidet av enheten for nyetablering i ROAF og for å komme i kontakt med rådgiver i ROAF kan interesserte finne info her: 

Info her


Publisert: 07.08.2019 13:34:25
Sist endret: 07.08.2019 13:34