Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT er en samarbeidsmodell mellom kommune og politi for å ivareta kriminalitetsforebyggende arbeid for barn, unge og familier. 

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante aktører i kommunen. Næringsliv og frivillige organisasjoner hører også med til dette arbeidet. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av virksomheter og faggrupper.

Virksomheter og faggrupper møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, følge med på og justere sitt arbeid for å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn mer tidlig og mer presist, og faren for dobbeltarbeid reduseres.

Mer om SLT-modellen her: http://kriminalitetsforebygging.no/

Kontaktinformasjon

SLT-koordinator Christiane Lier Dahl

e-post: christiane.lier.dahl@gjerdrum.kommune.no

Telefon: 980 03 740

Politikontakt: Robin Fladby Birkeland
E-post: robin.fladby.birkeland@politiet.no
Telefon: Øst politidistrikt Ullensaker lensmannsdistrikt tlf: 64 99 30 00.


Publisert: 01.11.2018 12:00:46
Sist endret: 08.02.2023 18:39