Bilder av landartverk i Gjerdrum kommune

Innhold

Program Landart 2023 

LANDART 2023 - stedsbasert kunst gjennom lokale relasjoner.

14.-29. oktober 2023 arrangeres samtidskunstfestivalen LANDART Gjerdrum for 7. gang, som en del av kulturuker i Gjerdrum. Festivalen forener profesjonelle kunstnere og lokale krefter for å skape relasjonell og stedsspesifikk kunst i landskapet i Gjerdrum og Nannestad. Verkene kan sees i skog, på jorder og i landskapet ellers. Noen er best synlig fra bakkenivå, andre fra lufta.

LANDART 2023 strekker seg gjennom hele Gjerdrum kommune og til Teigebyen i Nannestad.

Les hele programmet for Landart her (PDF)

Historien bak Landart

Landart er en kunstbevegelse som oppstod i USA i slutten av 60-årene og begynnelsen av 70-årene. Det er en kunstform der naturen spiller en sentral rolle, enten i selve kunsten eller som kulisse.

Drivkraften til de første Landart-kunstnerne var å skape et alternativ til den dekorative gallerikunsten. Ved å bruke omgivelsene, eller rett og slett trekke inn og omforme de materialene som allerede fantes, ble det fysiske ved kunsten tydeligere. Parallelt med dannelsen av Landart, vokste miljøvernorganisasjonene fram. Den økende miljøbevisstheten i samfunnet på 60- og 70-tallet ble gjenspeilet i utviklingen av Landart som en motbevegelse mot en mer kommersialisert kunstbransje hvor kapitalen hadde stor plass.

Landart har sitt utspring i minimalistisk kunst og konseptkunst. Kunstnere søker tilbake til naturen gjennom opplevelser, materialer, gamle teknikker og håndverk. Felles for mange av kunstuttrykkene innen Landart er at de er midlertidige uttrykk. De går i oppløsning, smelter, gror igjen eller blir demontert av kunstneren selv. Dokumentasjon i form av foto og video er derfor en viktig del av bevaring og formidling av slike kunstuttrykk.

Landart ble først tatt i bruk i Norge 20 år etter at kunstformen oppstod i USA. Kunstuttrykket var da etablert med både en amerikansk tradisjon hvor kunstnerne gjerne utførte store maskinelle inngrep i naturen, og en mer lavmælt konseptuelt preget engelsk tradisjon. De norske kunstnerne som arbeider med Landart er mer i slekt med de engelske kunstnerne enn de amerikanske.

I den norske Landart tradisjonen ligger en respekt for naturen, derfor blir også de fleste kunstverkene enten fjernet eller brutt ned av naturen selv etter en begrenset periode. Utforskningen og utprøvingen av idéer, samt selve prosessen er det viktigste, ikke å skape et varig monument. 

LANDART Gjerdrum

I Gjerdrum har denne kunstformen utviklet seg over flere år, og det hele startet med et prøveprosjekt i 2009 – den gangen under betegnelsen bondekunst. I samarbeid med Gjerdrum bondelag har bøndene i bygda har blitt utfordret til å skape kunstverk på jordene sine, noe som har resultert i flere kjempeflotte bidrag fra engasjerte bønder gjennom årene. Dette prosjektet har et stort potensiale til å gi bondestanden, kulturukene og Gjerdrum positiv oppmerksomhet – det å ha beliggenhet så nær flyplassen er i en slik sammenheng udelt positivt. I klarvær er det en betydelig publikumsmasse som svever over området – intetanende om den lille, kreative bygda like ved Gardermoen.


Publisert: 26.04.2017 10:41:29
Sist endret: 11.10.2023 12:47