Gjerdrum ungdomsskole fra sørsiden

Gjerdrum ungdomsskole ble tatt i bruk høsten 2009

Gjerdrum ungdomsskole

Gjerdrum ungdomsskole ligger i Ask.

Gjerdrum ungdomsskole fikk Statens byggeskikkpris i 2010. Begge barneskolene avgir sine elever til oss. Skolen har 8.-10. trinn fordelt på fire klasser pr trinn. 

1. time starter kl 08.30 hver dag for alle elever. Logg inn i Vigilo for å se timeplanen som gjelder ditt barn

 

 

Publisert: 24.10.2023 10:31:41
Sist endret: 23.02.2024 08:40

Kalender

Gjerdrum ungdomsskole

Brådalsgutua 12, 2022 Gjerdrum

gus@gjerdrum.kommune.no

Administrasjon

Rektor:
Guro Melheim

Assisterende rektor:
Joakim Kjensli Lund

Avdelingsleder:
Helga Vareberg Christophersen

Avdelingsleder:
Heidi Rustadbakken

Konsulent:
Hilde Pedersen

Publisert: 24.10.2023 10:31:41
Sist endret: 23.02.2024 08:40