Gjerdrum barneskole

Gjerdrum barneskole

Gjerdrum barneskole (GBS) ligger i sentrum av Ask.

Gjerdrum barneskole er en barneskole med 1.-7. trinn. Det er omtrent 300 elever pr år fordelt på to klasser pr trinn.

Satsningsorådene til skolen er inkluderende praksis og læringsmiljø.
Vår visjon er et trygt sted å være, en inkluderende plass å være.

På GBS jobber vi med at undervisningen skal være preget av en helhetlig tilnærming som fokuserer på å fremme samarbeid og inkludering blant elevene.
En strategi i dette arbeidet er å jobbe tverrfaglig, med åpne oppgaver i undervisningen og å jobbe aktivt med samarbeidslæring og stasjonsundervisning.

 

 

 

Publisert: 24.10.2023 10:33:06
Sist endret: 18.03.2024 15:06

Kalender

Gjerdrum barneskole

Gjerivegen 3, 2022 Gjerdrum

Administrasjon

Rektor:
Therese Peeters

Assisterende rektor:
Borgar Skoveng

Avdelingsleder:
Karoline Elisabeth Lundahl

Avdelingsleder SFO:
Mariam Ali

Konsulent:
Solfrid Leivestad

Sosiallærer:
Elin Sollie

Miljøterapeut:
Smaera Hussain

Skolehelsetjenesten:
Astrid Tollefsen

Publisert: 24.10.2023 10:33:06
Sist endret: 18.03.2024 15:06