Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er tilstede på hver skole i Gjerdrum og kan kontaktes direkte på telefon eller på helsenorge.no

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet. Det er et gratis tilbud til alle skoleelever, og elever trenger ikke gjøre avtale for å snakke med helsesykepleier på skolen, det er bare å komme innom kontoret vårt. Foreldre og foresatte er også velkommen til å ta kontakt med oss.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt..

Les mer om skolehelsetjenesten hos helsedirektoratet 

 

Skolehelsetjenestens tilbud

Skolehelsetjenesten kaller deg inn til undersøkelser og vaksinasjon. I tillegg vil helsesykepleier hjelpe deg om du har skadet deg eller om du trenger noen å prate med. Vi kan også sjekke syn og hørsel ved behov.
Noe av det du kan snakke med helsesykepleier om er:

 • krangling
 • forelskelse og kjærlighetssorg
 • mobbing
 • pubertet
 • selvskading
 • problemer hjemme
 • trening
 • vekt
 • tristhet
 • røyking og rus
 • sex og prevensjon

 

Individuell oppfølging, temagrupper og klasseundervisning

Skolehelsetjenesten tilbyr individuell oppfølging, temagrupper og klasseundervisning om helserelaterte temaer

 1. klasse: Skolestartkontroll på helsestasjon
 2. klasse: DTP-IPV vaksine
 3. klasse: Samtale med vekt og høydemåling
  Undervisning om vold og overgrep
 4. klasse: P.I.S grupper, samtalegrupper for barn med to hjem
 5. klasse: Pubertetsundervisning og undervisning om vold og overgrep
 6. klasse: MMR vaksine
 7. klasse: Hpv vaksine
 8. klasse: Individuelle helsesamtaler
 9. klasse: Seksualundervisning
 10. trinn: DTP-IPV vaksine
Vaksiner i skole

Vaksiner tilbys i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet og foregår på skolene i Gjerdrum. 

For mer informasjon kan du lese på nettsidene til folkehelseinstituttet (FHI) 

Tverrfaglig samarbeid

Helsestasjonen samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere

 • Skolen
 • Miljøteam
 • PPT
 • Barnevern
 • Helsestasjonen ( familieteam, barnekoordinator )
 • Fastleger
Orientering om journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalen skal følge barnet fra nyfødtperioden til det går ut av grunnskolen. Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Samtykke

Læreren din trenger ikke å få vite hva du har snakket med helsesykepleier om.
Ungdom mellom 12- 16 år kan samtykke til helsehjelp når ungdommen av grunner som bør respekteres ikke ønsker at informasjonen skal gis til foreldrene eller andre med foreldreansvar. Ungdom mellom 12 og 16 år kan også ha samtykkerett når det følger av «tiltakets art». Det kan være situasjoner der ungdommen ønsker helsehjelp som foreldre ikke samtykker til.


Les mer om rett til samtykke for ungdom mellom 12 og 18 år hos Helsedirektoratet

 

Publisert: 23.11.2023 09:24:02
Sist endret: 23.11.2023 09:26

Kontaktinformasjon skolehelsetjenesten

Veståsen barneskole: 917 83 962

Gjerdrum barneskole: 941 77 903

Gjerdrum ungdomsskole: 970 92 479

Kommunikasjon via helsenorge.no

Du kan kommunisere med helsesykepleier, jordmor og fysioterapeut gjennom helsenorge.no. Her kan du også bestille, endre og avbestille time.

Logg inn på helsenorge.no her

Publisert: 23.11.2023 09:24:02
Sist endret: 23.11.2023 09:26

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?