SFO i Gjerdrum

Trenger ditt barn et sted å være før eller etter skoletid, kan skolefritidsordningen (SFO) benyttes. SFO er et frivillig tilbud til 1.-4. trinn og for barn med spesielle behov fra 5.-7. trinn.

Leke og lære, spill på SFO

Lek og læring hånd i hånd

Foto: Benjamin A. Ward / Gjerdrum kommune

På SFO gis det forsvarlig tilsyn med gode kontrollrutiner, omsorg og trygghet. Vi har frilek, tilrettelagt lek og mye fysisk aktivitet. For å få plass på SFO må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Åpningstider

SFO er åpent mandag til fredag 07.00 til 17.00, med unntak av undervisningstid.

På dager der det ikke er skole, har SFO åpent 07.00 til 17.00.

For informasjon om avvikende åpningstid, vennligst se Vigilo. 

Ekstraordninære åpningstider: 

  • Onsdag før skjærtorsdag er SFO åpen 07.00-12.00
  • Lille julaften er SFO åpen 07.00-12.00

SFO er stengt på følgende dager:

  • Uke 28, 29 og 30
  • Julaften og nyttårsaften, samt dagene mellom jul og nyttår
  • 4 planleggingsdager hvert skoleår

Skoleruta

Vigilo

Daglige henvendelser og søknader skjer i Vigilo. Vi anbefaler å installere Vigilo-appen på mobiltelefonen din. Appen gir enkel tilgang til de mest brukte menyene. Logg på appen på samme måte som nettsiden.

Søknad om SFO, endre plass, oppsigelse av plass samt søknad om redusert foreldrebetaling gjøres i Vigilo. Du kan logge inn med ID-porten. Ta kontakt med skolens administrasjon dersom du ikke finner ditt barn i Vigilo.

Vigilo

Søknad, oppsigelse eller endringer av SFO plass

I henhold til Gjerdrum kommunes vedtekter kan oppholdstiden endres med 2 måneders varsel, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Alle endringer av ditt SFO-opphold gjøres i Vigilo

Søknadsfrist

Søknadsfrist for årlig hovedopptak er 1. april. Opptaket gjelder til utgangen av 4. trinn eller til plassen sies opp. Vi tilbyr ulike modeller for opphold på SFO. 

  • Heltidsplass - fem dager i uka
  • Deltidplass - tre faste dager i uka
  • Elever på 1. og 2. trinn kan også velge gratis kjernetid på 12 timer i uka. Åpningstidene for denne modellen avtales direkte med SFO.
Priser og moderasjonsordninger

SFO i Gjerdrum har lik pris på begge avdelinger.

Prisliste SFO

Søskenmoderasjon.

Det gis 25% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% reduksjon for øvrige barn.

Redusert foreldrebetaling

Gjerdrum kommune tilbyr reduksjon i foreldrebetalingen for barn på 1.-4. trinn. Ordningen skal sikre at ingen husstand skal betale mer enn 6% av samlet husstandsinntekt. Dette kan søkes om i Vigilo.

Gratis kjernetid for elever på 1. og 2. trinn

Kommunen tilbyr 12 timer gratis kjernetid for elever på 1. og 2. trinn. Prislisten viser kostnad etter at reduksjonen er trukket fra.

Du kan lese mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Mer informasjon

Du kan lese mer i vedtektene for SFO i Gjerdrum. Vedtekene erstattes av 

Ny forskrift for skolefritidsordningen fra 1. august 2024

Publisert: 26.10.2023 08:55:36
Sist endret: 04.07.2024 07:48

Veståsen skole SFO

Gjerdrum barneskole SFO

Publisert: 26.10.2023 08:55:36
Sist endret: 04.07.2024 07:48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?