Læringsmiljø

Kommunikasjon skole-hjem

Gjerdrumskolen benytter Vigilo som sin kommunikasjonsplatform og søknadsportal. Vigilo gir innsyn i barnets timeplan, orden og adferd, vurderinger, og oversikt over fravær. 

All daglig kommunikasjon med lærer og/eller SFO skal foregå gjennom Vigilo.

Vennligst ta kontakt med skolens administrasjon dersom du ikke finner ditt barn i Vigilo.

Registrering av elevfravær i Vigilo

Dersom barnet ditt ikke kommer på skolen, er det viktig å melde fra om fraværet til skolen. For å registrere fravær, bruk (+) i appen og velg “Registrer fravær”. Deretter velger du mottakeren, som er skolen.

Hvis fraværet også gjelder SFO, må du sende en ny melding om fravær med SFO som mottaker.

Planlagt fravær (permisjon fra undervisning) er søknadspliktig

Meldinger

Hvis du har spørsmål til eller opplysninger til en ansatt, kan du sende melding i Vigilo. Det er viktig at du ikke oppgir sensitiv informasjon. 

Påmeldinger

Eventuelle påmeldinger vil være tilgjengelige under “siste nytt” i Vigilo.

Søknader i Vigilo for skole og sfo

Søknader i Vigilo er kun tilgjengelige i nettleseren, ikke mobilappen. Velg menyen "søknader", deretter knappen "Ny søknad". 

Følgende søknader finnes i Vigilo:

 • Skoleskyss
 • Søknad om særskilt tilrettelegging på eksamen og/eller heldagsprøve
 • Søknad om å bytte skole (gjelder kun mellom våre to barneskoler)
 • Permisjon
 • Søknad om fritak for vurdering med karakter
 • Klage på karakter
 • Klage på enkeltvedtak 
 • SFO opptak
 • SFO endring av plass
 • SFO oppsigelse av plass
 • SFO kjøp av ekstra SFO-dag - gjelder for barn med deltidsplass
 • SFO søknad om redusert betaling
Trenger du særskilt tilrettelegging?

Elever med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen skal få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket. Forskrift til opplæringslova §3-29

Søk om særskilt tilrettelegging

Skriftlig og muntlig eksamen

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen er enten matematikk, engelsk eller norsk (både hovedmål og sidemål).

Finn datoer og annen informasjon om eksamen

Fritak for vurdering med karakter

Du har mulighet til å søke om fritak for vurdering med karakter i både skriftlig sidemål, kroppsøving, og fag der eleven har undervisning etter individuell opplæringsplan (IOP), eller elever i innføringstilbud.

Søk om fritak i Vigilo

Klage på karakter

Elever har rett til å klage på standpunktkarakteren innen ti dager etter at karakteren er mottatt. Før du bestemmer deg for å klage, anbefales det å ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din. For å klage må du få hjelp fra en foresatt. Klagen sendes i Vigilo.

Du har rett til å klage på følgende:

 • Standpunktkarakterer og avgjørelser om ikke å gi standpunktkarakter
 • Eksamenskarakter på skriftlig eksamen
 • Formelle feil ved muntlig eksamen som har hatt betydning  for eksamensresultatet.
 • Karakter i orden og oppførsel
Ordensreglement felles for Gjerdrumskolen

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene, Gjerdrum kommune, Akershus - Lovdata

Trivselsreglement for Gjerdrum barneskole

Spekter digital

Gjerdrumskolen benytter spekter for å kartlegge elevenes læringsmiljø. Prøven består av to hoveddeler: Forebygging og Undersøkelse

Forebygging
Forebyggingstiltak blir gjennomført to ganger i året, rundt høstferien og vinterferien. Disse tiltakene gir skolen et verdifullt innblikk i hvordan hver enkelt elev har det på skolen.

Undersøkelse
Undersøkelse gjennomføres dersom det er konkret mistanke om at en eller flere elever har det vanskelig på skolen.


Les mer i opplæringsloven §22A-5 om bruk av ikke-anonyme læringsmiljøundersøkelser 

Digital kompetanse i Gjerdrumskolen

Les mer om Digital kompetanse  i skolen

Les mer om personvernerklæring

Skole-hjem samarbeid 

Skole hjem samarbeid

Publisert: 15.11.2023 15:41:12
Sist endret: 23.02.2024 08:59

Publisert: 15.11.2023 15:41:12
Sist endret: 23.02.2024 08:59

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?