Ferie og fridager i skolen

Skoleåret består av 190 dager, og de resterende dagene i kalenderåret er ferie og fridager.

Permisjonsreglement

Unntaksvis kan foresatte søke om permisjon fra opplæringen. Søknader blir behandlet individuelt.

Her finner du hele reglement for fravær i skolen.

Permisjon elever har krav på

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Du må søke i Vigilo foreldreportal for å få permisjon.

Skolen kan invilge permisjon for

Spesielle anledninger og arrangementer som f. eks.

  • familiebegivenheter
  • helse- eller velferdsgrunn
  • idrett- og kulturell konkurranse/stevne, på nasjonalt eller internasjonalt nivå
  • annet, som f. eks politisk arbeid, organisasjonsarbeid o.l
Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntill ti skoledager. Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få invilget permisjonen. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri. Det er ikke mulig å søke om ekstra ferie.

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon.

Slik søker du

Gå til Vigilo foreldreportal - velg menyen søknader

Skolen behandler søknaden. Behandlingstid er intill tre uker. Svar på søknaden sendes direkte til digital postkasse til den som søker.

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen oppretter du i Vigilo under menyen søknader. Dersom skolen velger å opprettholde vedtaket vil skolen sende klagen videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er endelig klageinstans. 

 

Publisert: 08.10.2023 05:26:05
Sist endret: 08.01.2024 14:46

Kalender

Se flere

Publisert: 08.10.2023 05:26:05
Sist endret: 08.01.2024 14:46

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?