Varsling

Varsling er å si fra om brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer til kommunens varslingsordning. Denne varslingsordningen gjør det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i eller mot kommunen.

Sist oppdatert: 15.03.2024 14:46 | Publisert: 15.03.2024 14:43:14

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten, og/eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Dette kan for eksempel være:

 • Brudd på lover, regler og retningslinjer.
 • Brudd på etiske retningslinjer.
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø, for eksempel mobbing, trakassering og diskriminering.
 • Uforsvarlig saksbehandling og myndighetsmisbruk.
 • Økonomisk kriminalitet som underslag, korrupsjon, tyveri, bedrageri og økonomisk utroskap i tjenesten.
 • Noe som kan innebære fare for liv eller helse (plikt til å varsle).
 • Brudd på personopplysningssikkerheten.
 • Fare for klima og miljø.  

 

Varsling omfatter ikke ytringer om følgende forhold:

 • Forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold, med mindre forholdet omfattes av punktene over.
 • Kritiske ytringer, som faglig eller politisk uenighet.
 • Ytringer om forhold som er allment kjent.
 • Klager på vedtak og tjenester. Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen.

Kommunens eksterne varslingskanal håndteres av Romerike revisjon IKS. Innbyggere eller andre som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i Gjerdrum kommune, kan gjøre det gjennom nettløsningen hos Romerike revisjon. Klikk her for å komme til varslingssiden.

Ansatte kan lese mer om interne rutiner for varsling i personalhåndboken og i kvalitetssystemet TQM. Ansatte kan også benytte ekstern varslingskanal når de finner det riktig.