Presentasjoner fra politiske møter

Presentasjoner 2024

Kommunestyret 12.06.2024 - Struktur, ansvar og myndighet i kommunen.ppt

Kommunestyret 12.06.2024 budsjettseminar - prosjektportefølje.pdf 

Kommunestyret 12.06.24 budsjettseminar - HMO.pdf

Kommunestyret 17.04.24 - B1 konseptvalg oppvekstjordet.pdf

Kommunestyret 17.04.24 - psykisk helse.pptx

Eldrerådet 15.04.24 - eldreomsorg i Gjerdrum kommune.pptx

Eldrerådet 15.04.24 - parkeringstillatelser.pptx

Eldrerådet 13.03.24 - Mottak og utredning (MU).pptx

Kommunestyret 13.03.24 - ØRIK og anskaffelsesstrategi (PDF)

Kommunestyret 13.03.24 - oppvekstjordet (PDF)

Kommuneplanutvalget 06.03.24 - innspill handlingsplan infrastruktur (PDF)

Kommuneplanutvalget 06.03.24 - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (PDF)

Presentasjoner 2023

Kommunestyret 25.10.23 - budsjettseminar

Kommunestyret 25.10.23 - Beslutningsgrunnlag for B1 KVU oppvekstjordet

Kommunestyret 14.06.23 - HMO

Kommunestyret 14.06.23 - 1. tertial 2023

Kommunestyret 14.06.23 - miljøutfordringer 2023 

Kommunestyret 14.06.23 - tekniske tjenester

Kommunestyret 14.06.23 - investeringer

Kommunestyret 14.06.23 - døgnbemannede boliger

Kommunestyret 10.05.23 - presentasjoner fra workshop

Formannskapet 12.04.23 - skredområdet

Kommunestyret 08.03.23 - Flerbrukshallen

Formannskapet 01.03.23 - Presentasjon av ikke-revidert årsregnskap for 2022

Kommunestyret 08.02.23 - kommuneplanens arealdel

Kommunestyret 08.02.23 - Pareto

Presentasjoner 2022

Kommunestyret 23.11.22 - MIRA IKS - presentasjon ved daglig leder

Kommunestyret 23.11.22 - kommuneindeksen 2022 - oppvekst

Kommunestyret 23.11.22 - trafikksikkerhetsplan 2022-28

Formannskapet 02.11.22 - budsjett 2023 oppvekst

Formannskapet 02.11.22 - presentasjon av tallgrunnlaget

Kommunestyret 26.10.22 - budsjettgjennomgang

Kommunestyret 26.10.22 - rapportering 2. tertial 2022

Kommunestyret 26.10.22 - ENØK-tiltak

Kommunestyret 26.10.22 - tilstandsrapport barnevern

Formannskapet 19.10.22 - konseptvalgutredning oppvekstjordet

Formannskapet 19.10.22 - Gjerdrum og Heni menighet

Kommunestyret 21.09.22 - kommuneindeksen 2022 - Agenda Kaupang

Kommunestyret 21.09.22 - reetablering av skredområdet

Kommuneplanutvalget 31.08.2022 - planarbeid

Kommunestyret 22.06.22_- forenklet forprosjekt - reetablering av skredområdet

Kommunestyrets budsjettseminar 15.06.22 - Økonomi

Kommunestyrets budsjettseminar 15.06.22 - Planportefølje og plansystem

Kommunestyrets budsjettseminar 15.06.22 – Gjerdrum - veien videre

Kommunestyrets budsjettseminar 15.06.22 - HMO

Presentasjoner 2021

Formannskapet 10.02.21: Bygge- og deleforbud

Kommunestyret 17.02.21: Programorganisering

Kommuneplanens arealdel

Prinsipielle avklaring områdeplan for Ask

Kommunestyret 07.04.21: Strategi og scenariprosess Gjerdrum_presentasjon av arbeidsopplegg

Kommunestyret 21.04.21: Program Gjerdrum - Veien videre

Kommunestyret 21.04.21: Medvirkningsplan Gjerdrum_presentasjon

Kommunestyret 19.05.21: Presentasjon status håndtering konsekvenser etter skredet v/tekniske tjenester

Kommunstyret 19.05.21: Presentasjon status håndtering konsekvenser etter skredet v/POB 

Kommunestyret 19.05.21: Økonomistatus etter leirskredet 

Kommunestyret 16.06.21: Gjerdrum - veien videre

Kommunestyret 16.06.21: Årsregnskap

Kommunestyret 16.06.21: Investeringsplan 2021-2027

Kommunestyret 16.06.21 KLP

Kommunestyret 16.06.21 Pareto

Kommunestyret 16.06.21 Status plan for legetjenesten 

Kommunestyret 24.11.21 Bruker-/innbyggerundersøkelser - oppsummering 2016-2020

Presentasjoner 2020

Kommunestyret 12.02.20: DGI

Kommunestyret 12.02.20: Mjølkerampa

Kommunestyret 11.03.20 - Sykefravær orientering

Kommunestyret 22.04.20 - Status heltidskultur

Kommunestyret 22.04.2020 - Kommuneplan status

Kommunestyret 22.04.2020 - Kommuneplan status - Vedlegg - Kommuneplan bestemmelser_8.3

Kommunestyret 22.04.2020 - Kommuneplan status - Vedlegg - Kommuneplanens arealdel Gjerdrum kommune komprimert

Kommunestyret 10.06.2020 - Budsjettseminar 10.06.2020

Kommunestyret 10.06.2020 - Investeringsplan 2021 - 2027

Formannskapet 28.10.2020 - Porsjektplan presentasjon

Kommunestyret 04.11.2020 - Tallgrunnlag budsjett 2021-2027

Formannskapet 18.11.2020 - Ny flerbrukshall

Presentasjoner 2019

Kommunestyret 13.02.19: samhandlingen mellom Ahus og kommunene på øvre Romerike

Kommunestyret 13.02.19: Helsehuset – 1 år

Formannskapet 06.02.19: presentasjon av mulighetsstudie for del av Ask sentrum

Kommunestyret 12.06.19: Livsgledehjem

Formannskapet 28.08.19: Beregning av kostnader i byggeprosjekter

Formannskapet 28.08.19: Status flerbrukshall og svømmeanlegg

Kommunestyret 04.09.19 - Tidlig innsats

Presentasjoner 2018

Kommunestyret 07.11.18: Presentasjon av tallgrunnlaget for økonomiplanen 2019-2025

Kommunestyret 17.10.18: Strategi for skole og SFO 2019-2025

Kommunestyret 26.09.18: Mat til eldre på sykehjem

Kommunestyret 26.09.18: Oppvekstjordet - Status

Formannskapet 19.09.18: POB (Plan, oppmåling og bygg) - Status

Formannskapet 19.09.18: Oppvekstjordet - Status

Kommunestyret 13.06.18: Sentrale føringer for 2019 - Budsjettseminar

Formannskapet 18.04.18: Investeringsprosjekter

Kommunestyret 21.03.18: Befolkningsutvikling, inntektsprognoser og investeringer frem mot 2040

Kommunestyret 21.03.18: Flystøy og luftforurensning ved flyplasser 

Kommunestyret 14.02.18: Presentasjon Barn som pårørende

 

Presentasjoner 2017

Formannskapet 01.11.17: Presentasjon tallgrunnlag økonomiplan 2018 - 2024

Kommuneplanutvalget 14.06.17: Presentasjon kommuneplanens samfunnsdel

Formannskapet 14.06.17: Presentasjon oppvekstjordet

Kommunestyret 07.06.17: Idrettsanlegg

Kommunestyret 07.06.17: Forebygging og tidliginnsats v/Hanne Bjørkvold Lilleåsen

Kommunestyret 07.06.17: KOSTRA-presentasjon v/Kaare Granheim

Formannskapet 31.05.17: Presentasjon Urbanium AS og Lillestrøm Arkitekter AS - Askhøgda

Kommunestyret 10.05.17: Presentasjon NIBIO - Suksessfaktorer for jordflytting

Formannskapet 03.05.17: Hovedgrep Ask sentrum og planutkastet for Skjønnhaugtunet

Eldrerådet og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.05.17: Reguleringsplanprosess og mulighet for medvirkning

Kommunestyret 19.04.17: Presentasjon LPN

Formannskapet 05.04.2017: Presentasjon Ask sentrum

Kommunestyret 15.03.17: Områdeplan Ask sentrum

Kommunestyret 15.03.17: Gjerdrums særpreg og identitet

Kommunestyret 25.01.17: Etiske retningslinjer

Publisert: 27.11.2023 10:58:57
Sist endret: 14.06.2024 08:35

Publisert: 27.11.2023 10:58:57
Sist endret: 14.06.2024 08:35

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?