Innsyn og postliste

Post til kommunen

All post som blir sendt til Gjerdrum kommune er i utgangspunktet offentlige dokumenter. Det betyr at brev og e-poster som sendes kommunen offentliggjøres på nettsiden vår, slik at det du har skrevet kan leses av alle. Brev som inneholder personsensitive opplysninger blir unntatt offentlighet, og kan dermed ikke leses.

Gå til innsyn av dokumenter

Om rett til innsyn i offentlig virksomhet

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen og svar vi gir ut, blir registrert i våre saksbehandlingssystemer og publisert på våre offentlige postlister.

Krever du innsyn i saksdokumenter må kravet gjelde ett bestemt dokument, eller en bestemt sak.

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet

Hvorfor er ikke mitt dokument på postlisten?

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor offentligheten, men partsinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18.

Med få unntak får alle se opplysninger som gjelder en selv. Familiemedlemmer eller andre har kun rett til partsinnsyn dersom det vises skriftlig fullmakt fra personen det gjelder.  

Hva har du innsyn i?

Du kan nektes innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel har du innsyn i: 

  • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ.  
  • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon.  
  • Dokumenter til/fra enheter i administrasjonen som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder.   

Dokumenter er normalt registrert og tilgjengelig for innsyn etter 2 virkedager. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket. 

Publisert: 01.11.2023 11:11:50
Sist endret: 19.06.2024 14:36

Sende post til oss, eller be om innsyn?

Når du skal sende post eller be om innsyn i dokumenter anbefaler vi at du benytter eDialog.

eDialog er løsning for sikker innsending av dokumenter/ henvendelser til kommunen.

Du må logge inn med bankID.

Publisert: 01.11.2023 11:11:50
Sist endret: 19.06.2024 14:36

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?