Borgelig vielse

Slik går dere frem for å bestille vielse

Send inn søknad om prøvingsattest til skatteetaten
  • Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til skatteetaten.
  • Dere må regne med 2-3 uker saksbehandlingstid hos Skatteetaten, så vi anbefaler å søke om prøvingsattest i god tid før vielsen.
  • For å kunne vies i Gjerdrum kommune må dere sende oss prøvingsattest fra skatteetaten i god tid før vielsen.

Prøvingsattesten sendes til kommunen med eDialog (sikker innsending). Du må logge inn med bankID.

Skatteetatens veiledning om hvordan dere går frem for å få en prøvingsattest

Bestill tid for vielse hos kommunen

Borgerlig vigsel i Gjerdrum kommune vil foregå i kommunestyresalen fredager kl. 12.00-14.00. Det vil ikke være vielser på helligdager.

Reservere tid for borgelig vielse

Bekreftelse av tid for vielse vil bli sendt til din digital postkasse, eventuelt til din folkeregistrerte adresse om du har reservert deg mot elektronisk post.

Om dere ønsker vielse et annet sted enn i Gjerdrum herredshus, må dette skrives inn i skjemaet ved bestilling.

Hvordan foregår vielsen?
  • Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før oppsatt tid.
  • Brudeparet må legitimere seg før vielsen med pass, førerkort, bankkort med bilde eller id kort fra politiet.
  • Dere må sørge for at det er to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Gjerdrum kommune kan stille med vitner ved behov, med unntak av vielser utenfor herredshuset. 
  • Seremonien varer i 5-10 minutter.
  • Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.
  • Dere vil få med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av skatteetaten og ettersendes til dere.

Publisert: 07.12.2023 15:56:21
Sist endret: 18.12.2023 13:28

Publisert: 07.12.2023 15:56:21
Sist endret: 18.12.2023 13:28

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?