Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring er først og fremst til for brukerne, og den skal gi informasjon om eventuelle brudd på kravene og hvilke utfordringer det kan føre til for brukerne.

Vi jobber med å oppfylle alle kravene som er i forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger. 

Kravene til universell utforming finner du på uu-tilsynet.

Tilbakemeldinger

Ser du problemer med tilgjengelighet til noen av nettsidene/tjenestene våre på nett, setter vi pris på å få tilbakemeldinger på dette slik at vi hele tiden kan blir bedre på universell utforming.

Send oss e-post til redaksjon@gjerdrum.kommune.no

Tilgjengelighetserklæring Gjerdrum kommune

Tilgjengelighetserklæring for Gjerdrum kommune

Tilgjengelighetserklæring underleverandører

Tilgjengelighetserklæringer for underleverandører finner du under her:

System Leverandør Tilgjengelighetserklæring
Kommune-TV Aventia Tilgjengelighetserklæring Aventia
Kommunikasjon skole-hjem Vigilo Gjerdrum

Ligger i løsningen til Vigilo

Android app Vigilo

iOS app Vigilo

Kommunikasjon - søke barnehageplass IST Ligger i løsningen til IST
Skjemaløsning på vårt nettsted Acos Tilgjengelighetserklæring Acos 
Bekymringsmelding til barnevern KS Fiks plattform Tilgjengelighetserklæring KS fiks-plattform
Sikker innsending av brev KS Fiks plattform  Tilgjengelighetserklæring KS fiks-plattform
Digitalt ledsagerbevis Ks Fiks plattform

Tilgjengelighetserklæring digitalt ledsagerbevis - web

Tilgjengelighetserklæring digitalt ledsagerbevis - Android

Tilgjengelighetserklæring digitalt ledsagerbevis - iOS

Framsikt Framsikt

Sider og dokumenter som er lagt inn ved hjelp av publiseringsløsningen Framsikt, har egne tilgjengelighetserklæringer som finnes nede i høyre hjørne for hvert dokument/side.

Dette omfatter store deler av kommunes planverk, som kommuneplan handlingsprogram, årsrapport og temaplaner.

Det produseres erklæringer for disse sidene og dokumentene fortløpende.

Gå til Gjerdrum kommune i framsikt

Publisert: 01.02.2023 12:41:59
Sist endret: 01.07.2024 14:27

Publisert: 01.02.2023 12:41:59
Sist endret: 01.07.2024 14:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?