Jobbe hos oss?

Gjerdrum kommunes visjon er «Livskvalitet for alle».

Ansatt i barnehage og barn leker

Foto: Gjerdrum kommune

Vi ønsker å rekruttere deg som vil være med å gjøre en forskjell, og som
forstår samfunnsansvaret som pålegges, når du påtar deg en kommunal jobb. Lovpålagte tjenester er en stor del av hverdagen.

Vi oppfordrer deg til å søke stilling hos oss, dersom du identifiserer deg med
våre verdier – Raus, Fremtidsrettet, Entusiastisk og Modig.

Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass 

I Gjerdrum kommune har ledere, stabspersoner og tillitsvalgte i fellesskap utarbeidet noen lederverdier som gir klare forventninger til lederatferd for alle våre ledere.

Lederverdiene er grunnleggende verdier som er førende for alle våre ansatte, da vi tror at det å være Fremtidsrettet – Raus – Entusiastisk – Modig vil få oss til å tenke helhet, se muligheter og handle sammen.

Vi skal sammen jobbe for «Livskvalitet for alle», og måten vi gjør det på er viktig i forhold til å bygge en god organisasjonskultur med et inkluderende arbeidsmiljø for alle våre ansatte. 

Gjerdrum kommune er en liten kommune hvor de fleste tjenester er samlet i sentrum med korte avstander både fysisk og organisatorisk. Vi har høy satsning på digitalisering og velferdsteknologi, for å utvikle dagens og morgendagens tjenester.

Ledige stillinger 

Våre ansatte

Det er de ansatte som er kommunens viktigste ressurs. Det er de som er med på å gjøre en forskjell for innbyggerne i kommunen. Å rekruttere, beholde og utvikle dyktige ansatte er viktig for at kommunen skal kunne være fremtidsrettet og utvikle kommunens tjenester i takt med innbyggernes behov. Det innebærer en helhetlig arbeidsgiverpolitikk som vektlegger lederskap, medarbeiderskap, kompetanse, kultur og digitalisering.

Helsepersonell ansatt i kommunen

Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune har i dag ca. 450 faste ansatte. Gjerdrum innførte heltidskultur i 2022. Vi jobber kontinuerlig for å øke heltidskulturen for å skape gode fagmiljøer og styrke tjenestene i kommunen. Gjennom å ha satsning på heltidskultur ser vi at stabiliteten og kvaliteten i tjenesten øker.

Publisert: 08.01.2024 15:43:33
Sist endret: 07.05.2024 08:57

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?